Miltä tuntuu muuttaa ja kotoutua toiseen maahan?

Mitä on kotoutuminen?

 • Kotoutuminen tarkoittaa uuden kotimaan oloihin asettumista ja sopeutumista.
 • Kotoutuminen on yhteiskunnan osaksi tulemisen prosessi.
 • Kulttuuri ja tavat, olosuhteet ja yhteiskunnan toiminta voivat olla erilaiset kuin mihin on tottunut. Ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyvät säännöt voivat olla vieraat, samoin yhteiskunnan rakenteet ja palvelut.
 • Siihen, että osaa toimia uudessa maassa luontevasti ja tuntee sen kulttuuria, yhteiskuntaa ja historiaa sekä ymmärtää sen järjestelmiä ja tapoja, kuluu aikaa.
 • Kotoutuminen tarkoittaa myös, että uusi tulija oppii kieltä riittävän hyvin ja löytää oman paikkansa yhteiskunnasta. Hän työllistyy tai saa opiskelupaikan tai löytää muuta mielekästä tekemistä arkeensa. Uusi maa tuntuu kodilta ja muuttaja pystyy kuvittelemaan oman tulevaisuutensa siellä.
 • Suomessa ajatellaan, että samalla kun uusi tulija omaksuu suomalaisia ajattelutapoja ja toimintatapoja, on tärkeää, että hän myös säilyttää itselle tärkeitä osia omasta kulttuuristaan. Hänellä on myös lain mukaan oikeus oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. Kahden kulttuurin välille on muodostuu ajan myötä itselle sopiva tasapaino.
 • Kotoutumisen prosessi jatkuu läpi elämän. Uuteen maahan asettuminen vie energiaa varsinkin alkuvaiheessa. Silti siihen liittyviä kysymyksiä tai tunteita voi nousta mieleen erilaisissa elämänvaiheissa ja tilanteissa, vaikka olisi asunut uudessa kotimaassa jo pitkään.
LINKKEJÄ
Infopankin verkkosivut, kotoutumisesta
Kotoutuminen kuntoon! -selvitys
Selvityksessä kerrotaan kotoutumisesta ja maahanmuuttajien koulutuksesta sekä esitetään siihen liittyviä kehittämisehdotuksia

Uuteen asuinympäristöön sopeutumisen eri vaiheet

Kun muuttaa toiseen maahan, sopeutuminen uuteen tapahtuu monivaiheisesti. Vaiheita voidaan kuvata seuraavasti:
 • Alkuinnostus: kaikki uudessa kotimaassa on kiinnostavaa ja ihanaa. Uusi ympäristö näyttäytyy myönteisenä ja tulija tutustuu siihen turistin tavoin. Uudessa kotimaassa monet asiat vaikuttavat olevan paremmalla tolalla kuin vanhassa. Vastoinkäymiset tuntuvat merkityksettömiltä ja vieraat tavat kivoilta ja eksoottisilta. Uuteen oppiminen tuntuu mielekkäältä.Tätä vaihetta kestää tyypillisesti muutama kuukausi. Jos vieraaseen maahan muuttaminen on tapahtunut vastoin omaa tahtoa, alun innostusvaihe tai "kuherryskuukausi" voi jäädä kokonaan väliin.
 • Kulttuurisokki: Alkuinnostuksen laannuttua muuttajalle käy ilmeiseksi, mitä tarkoittaa, että kaikki tuttu ja turvallinen on jäänyt taakse; ihmiset, paikat ja toimintatavat. Muuttaja on yksin vieraassa maassa. Monet asiat uudessa paikassa alkavat näyttäytyvät huonompina, outoina ja ärsyttävinä. Asiat eivät suju ja turhautuminen, yksinäisyys ja koti-ikävä painavat päälle. Pienetkin vastoinkäymiset saattavat tuntua suurilta ongelmilta ja uuden kotimaan ihmiset kylmiltä tai töykeiltä. Tässä vaiheessa on tyypillistä tehdä paljon vertailua, jonka johtopäätökseksi usein tulee, että omassa maassa asiat olivat paremmin. Vieraan kielen kuunteleminen, opettelu ja käyttäminen väsyttävät. Joskus ihminen päättää kulttuurisokkivaiheessa, että on aika palata kotiin.
 • Sopeutuminen: Sokkivaiheen jälkeen uusi tulija oppii vähitellen hyväksymään ne asiat, toimintamallit ja tavat, jotka ovat erilaisia uudessa paikassa. Hän alkaa ymmärtää paikallista kulttuuria ja sen arvoja ja erilaisten toimintatapojen syitä paremmin ja oppii kieltä niin hyvin, että kommunikaatio ja asioidenhoito helpottuvat. Hän ei enää näe asioita niin mustavalkoisina, eli hän pystyy näkemään sekä hyvää että huonoa vanhassa ja myös uudessa kotimaassa. Myös käsitys omasta itsestä saattaa muuttua, kun omat toimintatavat alkavat osittain muuttua uuteen ympäristöön sopeutuessa. Kun uudesta kotipaikasta löytyy vielä uusia ystäviä, sopeutuminen ja kiinnittyminen helpottuu.
 • Hyväksyntä: Ihminen hyväksyy itsensä osaksi uutta ympäristöä ja on oppinut tuntemaan sen kulttuuria syvällisesti. Hän on vieraassa ympäristössä kuin kotonaan ja osaa toimia siellä sujuvasti. Hän ymmärtää, ettei uutta kulttuuria tarvitse ymmärtää eikä osata täydellisesti kyetäkseen toimimaan siinä ja viihtyäkseen. Hän on osin sisäistänyt ja ottanut omakseen tiettyjä uuden kulttuurin arvoja ja tapoja ja säilyttänyt myös tapoja ja käsityksiä vanhasta kotimaastaan. Kahden tai useamman kulttuurin yhdisteleminen tuntuu luontevalta ja ihminen kykenee erittelemään, mitkä toimintatavat ja arvot toisaalta vanhassa ja toisaalta uudessa kulttuurissa ovat hänen mielestään hyviä ja mitkä huonoja.Tämän vaiheen saavuttaminen voi kestää useita vuosia.
 • Kotiinpaluu: Jos muuttaa takaisin vanhaan kotimaahan, paluu vaatii sopeutumista sekin. Toisessa maassa asuminen on muuttanut ihmistä, ja hän havainnoi vanhaa tuttua ympäristöä uusin silmin. Vuorossa voi olla uusi kulttuurisokki.

LINKIT
Miten sopeutua uuteen maahan?
Suomen mielenterveysseuran vinkkilista siitä, miten kannattaa toimia, että sopeutuminen olisi helpompaa. Näistä voi koostaa keskustelun pohjaksi parhaat vinkit.
Millaista on muuttaa vieraaseen maahan?
Suomen mielenterveysseuran artikkeli. Myös: maahanmuuton vaiheet
Mitä on kotoutuminen-artikkeli
Helsingin kaupungin Kaupunkitutkimus ja tilastot-osaston Kvartti-lehden artikkeli kotoutumisesta kouluttajalle taustatiedoksi, kirjoittaja Pasi Saukkonen.
Kotoutumisen palveluista-tietoa
Infopankin sivuilta tietoa kotoutumista ja kotouttamispalveluista
Kotoutumisen määritelmästä lyhyesti
Työ- ja elinkeinoministeriön sivulta tiivis määrittely kotoutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
Lyhytvideo Integration salad
Metropolian lyhytvideo kotoutumissalaatista. Kulttuurit sekoittuvat, mutta jokainen ainesosa säilyttää alkuperäiset ominaisuutensa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä