Maahanmuutto Suomeen: määrät, perusteet ja kansallisuudet

Maahanmuuttajien määrä Suomessa

 • Suomeen muuttaa vuosittain ulkomailta noin 30 000-40 000 ihmistä.
 • Muualta muuttaneita tilastoidaan usein eri kriteerein: kansalaisuuden, kielen tai alkuperämaan tai taustan mukaan. Eri kriteereillä saadaan eri lukumääriä.
 • Yleisessä keskustelussa käytetään usein prosenttilukua 6,5%. Se tarkoittaa, että Suomen väestöstä 6,5% on ulkomailla syntyneitä eli maahan muuttaneita.
 • Maahanmuutosta puhuttaessa on aina muistettava, että vain osa tänne tulijoista muuttaa Suomeen pysyvästi.
 • Vuonna 2016
  • Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä oli lähes 244 000
  • ulkomaan kansalaisten osuus koko väestöstä oli 4,4%
  • Suomessa asuvien ulkomailla syntyneiden määrä oli 358 000
  • ulkomailla syntyneiden osuus koko väestöstä oli 6,5%
  • Suomessa asui 354 000 vieraskielistä henkilöä (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame)
  • ulkomaalaistaustaisten määrä oli Suomessa 365 000.
  • ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Heistä ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaisia oli 307 000 (84 %) ja toisen polven 58 000 (16 %).
   • Ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaiset ovat syntyneet ulkomailla ja toisen polven Suomessa.
   • Ulkomaalaistaustaisten määrä on kasvanut tasaisesti viimeisen kahden vuosikymmenen ajan.
Lähde: Tilastokeskus

LINKKEJÄ

Tilastokeskuksen maahanmuuttoon liittyviä tilastoja
Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoon ja oleskelulupiin liittyviä tilastoja
Maahanmuuttajien kotoutuminen Helsingissä
Helsingin kaupungin Tietokeskuksen julkaisuja 12/2016, kirjoittaja Pasi Saukkonen
Siirtolaisuus Suomessa ja Euroopassa -opetusmateriaalipaketti
Siirtolaisuusinstituutti, oppimateriaalipaketti, tarkoitettu yläkoulun ja lukion käyttöön mutta sopii kyllä myös aikuisille perustiedoksi

Keitä Suomeen muuttaa?

 • Mistä maista Suomeen muutetaan? Kuten muuallekin, Suomeen on muutettu eniten lähialueelta. Suomessa tämä tarkoittaa Venäjää ja Viroa.
 • Muita muuttovirtoja määrittäviä tekijöitä ovat EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus. Se tarkoittaa, että EU-kansalainen voi muuttaa EU-alueen sisällä toiseen maahan ilman oleskelu- ja työlupaa ja asua siellä työnhakijana tai työntekijänä.
 • Erilaiset kansalliset ja kansainväliset konfliktit, joiden seurauksena syntyy pakolaisuutta, selittävät osan maahanmuutosta.
 • Myös opiskelu Suomessa kiinnostaa monia, koska se on ollut tähän mennessä kustannuksiltaan edullista ja tarjolla on paljon englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia.
 • Vuosi 2016, ensimmäiset oleskeluluvat top 10 kansallisuuden ja perusteen mukaan:
työ perheside opiskelu EU-kansalainen turvapaikanhakija kiintiöpakolainen
Ukraina Venäjä Kiina Viro Irak Syyria
Intia Irak Venäjä Puola Afganistan Irak (1 hlö)
Venäjä Intia Vietnam Saksa Syyria
Kiina Somalia Korean tasavalta Ranska Somalia
Yhdysvallat Kiina Yhdysvallat Iso-Britannia Eritrea
Thaimaa Kosovo Bangladesh Italia Venäjä
Filippiinit Turkki Pakistan Espanja Intia
Vietnam Vietnam Japani Romania Nigeria
Uzbekistan Afganistan Nepal Bulgaria Iran
Kosovo Nepal Meksiko Kroatia Turkki

Suomessa eniten puhutut vieraat kielet vuonna 2016, top 10

1. venäjä
2. viro
3. arabia
4. somalia
5. englanti
6. kurdi
7. kiina
8. farsi
9. albania
10. vietnam

Ulkomaalaistaustaiset Suomessa 2016, top 10 taustamaa

1. entinen Neuvostoliitto
2. Viro
3. Somalia
4. Irak
5. entinen Jugoslavia
6. Kiina
7. Vietnam
8. Thaimaa
9. Turkki
10. Afganistan

LÄHDE
Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tilastot
Tilastokeskus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä