Mikä vaikuttaa kotoutumiseen ja siihen kuluvaan aikaan?

Kotoutumiseen vaikuttavat tekijät

 • Kotoutumiseen ja siihen kuluvaan aikaan vaikuttavat monet tekijät:
  • maahanmuuton peruste
  • aiemmat raskaat elämänkokemukset: väkivalta, kidutus, pako, sota, pitkäaikainen työttömyys, huono-osaisuus
  • kielitaidot
  • koulutustausta
  • perhe
  • ystävät ja muut sosiaaliset verkostot
  • terveydentila: fyysinen terveys ja mielenterveys
  • taloudellinen tilanne
  • sosiaalinen tilanne
  • ikä
  • työpaikka
  • persoona
  • ympäröivän yhteiskunnan asennoituminen, järjestelmät ja palvelut
  • harrastukset
LINKKEJÄ
Mikä auttaa kotoutumaan Suomeen -lehtijuttu
Anna-lehden jutussa haastatellaan 3 maahanmuuttajaa siitä, mikä auttaa kotoutumaan: ystävät, taide, kieli.
Ei-suomenkielinen Suomessa: aina maahanmuuttaja
Kotimaisten kielten keskuksen blogi, kirjoitus suomen kielen taidosta ja sen merkityksestä maahanmuuttajalle.

Miten erilaiset tekijät vaikuttavat kotoutumiseen?

 • Onko muutto tapahtunut omasta tahdosta vai onko kotimaasta ollut pakko lähteä sodan tai muun aseellisen konfliktin tai esimerkiksi ympäristökatastrofin vuoksi?
 • Onko tulija itse saanut valita, mihin maahan muuttaa?
 • Osaako hän etukäteen jotakin kieltä, jolla tulee ymmärretyksi uudessa maassa?
 • Tunteeko hän täältä ketään etukäteen?
 • Kuinka kauan kestää, että hän saa tuttavia, ystäviä ja sosiaalista verkostoa?
 • Onko hänellä jo valmiiksi työ- tai opiskelupaikka Suomessa? Sen avulla muodostuu välittömästi sosiaalinen verkosto ja tarjoutuu runsaasti oppimistilanteita kieleen ja kulttuuriin.
 • Millainen koulutus ja/tai työkokemus ja osaaminen maahanmuuttajalla on? Onko sille käyttöä Suomessa, vai pitääkö hänen kouluttautua lisää tai kokonaan uudelleen?
 • Millainen taloudellinen ja sosiaalinen tilanne muuttajalla on? Jos hän on saapunut tänne pakolaisena, hän on voinut menettää sekä perheensä, omaisuutensa että kotinsa. Koko elämän uudelleenrakentamiseen menee aikaa. Se on vaativaa, varsinkin jos hänellä on traumaattisia kokemuksia esimerkiksi sodasta tai pakomatkasta tai jos hän asuu erillään perheestään.
 • Myös ikä ja terveydentila vaikuttavat. Mitä nuorempana muuttaa maasta toiseen, sitä helpommin oppii uuden kielen. Vakavat fyysiset tai psyykkiset terveysongelmat vaikuttavat voimavaroihin, oppimiseen, taloudelliseen tilanteeseen ja työskentely- tai kouluttautumismahdollisuuksiin.
 • Millainen persoona muuttaja on? Onko hänen lähtökohtaisesti helppo vai vaikea tulla toimeen ihmisten kanssa, jotka toimivat mahdollisesti hyvin eri tavoin kuin hän? Onko hänellä kulttuurisensitiivisyyttä, silmää erilaisille tavoille? Onko hän sosiaalinen vai syrjäänvetäytyvä?
 • Millaisia ovat vastaanottavan yhteiskunnan asenteet muualta muuttaneita kohtaan?
 • Miten kansalaisille tarjottavien palveluiden suunnittelussa on huomioitu erilaiset käyttäjäryhmät, kuten maahanmuuttajat?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä