Miten selkokieltä puhutaan?

Keskustelu on aina vuorovaikutustilanne

Selkokielen eli helpomman kielen puhumiseen ja kirjoittamiseen on kehitetty ohjeistuksia, joiden avulla omaa puhetta tai tekstiä voi yksinkertaistaa.

Vuorovaikutus
Puhetilanteissa on aina kyse ei pelkästään viestin perillemenosta vaan myös vuorovaikutustilanteesta, jossa molemmat osapuolet voivat auttaa toisiaan ymmärtämään sanomaansa. Ymmärrystä helpottaa esimerkiksi
 • rauhallinen, kiireetön olemus
 • se, ettei tilanteessa ole taustamelua tai muuta samanaikaista meneillään
 • katsekontakti
 • että kuuntelee rauhassa ja yrittää selvittää, mitä puhuja tarkoittaa
 • sen varmistaminen, että puhekumppani ymmärtää, miksi tilanteessa ollaan ja mitä keskustelulla on tarkoitus saavuttaa
 • tarkentavat lisäkysymykset
Puhuessasi
 • yritä käyttää yleisiä, helposti selitettäviä ja konkreettisia suomen kielen sanoja
 • käytä yksinkertaisia lauseita
 • selitä vaikeat sanat toisin sanoin, kirjoittamalla, elein, piirtämällä tai näyttämällä
 • puhu luonnollista kieltä, mutta yritä puhua hiukan hitaammin
 • voit puhua tavallista neutraalia puhekieltä
 • toista viestisi tarvittaessa
 • aloita kuulijalle tutusta asiasta
 • kun puhut uudesta asiasta, selitä mihin asia liittyy ja mitä aiot seuraavaksi kertoa
 • puhu yhdestä asiasta kerrallaan
 • puhu tarvittaessa hiukan tavallista puhettasi rauhallisemmin, ei kuitenkaan liioitellun hitaasti
 • puhu rauhallisesti, lyhyesti ja selkeästi
 • varmista puhekumppaniltasi, onko hän ymmärtänyt sanomasi

HARJOITUKSIA SELKOKIELISEEN PUHEESEEN

Selkokieltä on tuloksellisinta harjoitella parin kanssa tai ryhmässä ja siten, että saat harjoitteluun palautetta selkokielikouluttajalta. Voit kuitenkin aloitella harjoittelua näiden itseopiskelutehtävien avulla.

PARIKESKUSTELUJA JA/TAI POHDINTAA
 • Keskustele parin kanssa: Kuvittele itsesi tilanteeseen, jossa sinun pitää selvittää joku asia muulla kuin omalla kielelläsi: vaikka ulkomaanmatkalla hotellin tiskillä (huoneen varaus, tietojen muutos varaukseen). Miten itse toivot, että sinua palveltaisiin? Jos osaatte vain rajallisesti samaa kieltä, miten ajattelet, että pystyisit hoitamaan asiasi? Millä keinoin? Mitä keinoja asiakaspalvelija voisi käyttää, jotka helpottaisivat tilannetta? Tai: kerro esimerkki vastaavasta tilanteesta ja miten selvisit.
 • Kerro tapauksesta, jossa et ymmärtänyt/tullut ymmärretyksi (asiakaspalvelu- tai opetustilanne). Mitä tapahtui? Analysoi.
 • Mitä eri selkokielen käyttäjäryhmiä tapaat työssäsi?

NAUHOITA OMA KESKUSTELUSI JA ANALYSOI SITÄ SELKOKIELEN KANNALTA

Nauhoita jokin selkokielellä käymäsi keskustelu: aito asiakastilanne tai sellaisen harjoittelu esimerkiksi kollegasi kanssa. Kuuntele nauhoitus ja pohdi, miten teidän vuorovaikutuksenne onnistui. Ymmärsittekö toisianne? Miten helpotit puhettasi? Millä keinoilla kumpikin keskustelija pyrki lisäämään yhteisymmärrystä? Oma tapa puhua voi tuntua oudolta, jos ei ole tottunut kuuntelemaan puhettaan nauhalta, mutta keskity pohtimaan tilannetta selkokielen kannalta.

Asioita joihin voit kiinnittää huomiota:

 • puhenopeus,
 • kuuntelu (tilan antaminen keskustelukumppanin puheelle, jos hänen on hidasta muodostaa sanottavaansa),
 • väärinymmärrysten korjaaminen,
 • sen ilmaiseminen, ettei ole ymmärtänyt,
 • sanojen selittäminen - auttavatko selitykset ymmärtämään?

Muista, että toisen keskustelijan lupa nauhoitukseen täytyy pyytää ja että ilman lupaa et voi antaa muiden ihmisten kuunnella nauhoitetta. Jos käytät nauhoitetta koulutuksessa, pyydä osallisilta kirjallinen lupa koulutuskäyttöön.


SELITÄ SELKOKIELELLÄ
 • Selitä helpolla suomella: ilmoittautumislomake, alkeiskurssi, kansalaisopisto, vapaa sivistystyö. Ideaa saat esimerkiksi Tervetuloa kansalaisopistoon -lyhytvideosta.
 • Kerro työstäsi/työtehtävistäsi yksinkertaisella suomen kielellä.
 • Ota valokuvia opiston seinällä tai vaikka kaupassa, kirjastossa, bussissa olevista ohjekylteistä: miten sanomaa voisi selkeyttää? Miten ilmaisisit kiellon tai ohjeen helpommin ymmärrettävällä tavalla?
ALKUSANATEHTÄVIÄ
 • Tutustu Alkusanat-konseptiin. Alkusanat ovat ikäänkuin minikieli, noin 65 sanaa, joiden avulla voidaan selittää kaikki maailman muut sanat. Ne ovat sanoja, jotka löytyvät kaikista maailman kielistä ja sanoja, joita ei voi selittää muilla alkusanoilla. Alkusanoja käytettäessä voi kokeilla miltä tuntuu, kun on käytössä vain hyvin rajattu sanavarasto. Niiden käyttö harjoittaa myös miettimään, miten voi selittää asioita tai käsitteitä toisin sanoin.
 • Alkusanat-harjoituksissa opetellaan selittämään käsitteitä ikäänkuin selkokielisesti. Katso harjoitukset linkistä.
 • Alkusanat-aloituspakkaus eli tulostettava lista sanoista, joita harjoituksissa voi käyttää.
 • Kulttuurien kohtaamiseen ja maahanmuuttajiin liittyviä alkusanat-harjoituksia