Miten selkokieltä kirjoitetaan?

Huomioi tekstilaji ja kohderyhmä

 
 • Selkokielen puhumisessa ja kirjoittamisessa on se ero, että puhuminen on samalla hetki hetkeltä etenevä vuorovaikutustilanne, jossa ei ole paljon aikaa miettiä, miten ilmaista asiansa. Tekstiä kirjoittaessa lauseita tai ilmaisua voi usein pidempään hioa haluamansa mukaisiksi.
 • Puhutun kielen ja kirjakielen ero on yleensäkin siinä, että kirjoitettu kieli on tiiviimpää ja kootumpaa. Puhe on rönsyilevämpää, samaa asiaa toistavaa ja poukkoilevaa.
 • Kirjoittaessa pyritään yleensä loogisuuteen, selkeyteen ja taloudellisuuteen eli siihen, että asia ilmaistaan lyhyesti ja ilman turhaa toistoa.
Tekstilaji
 • Selkokielistä tekstiä ei ole vain yhdenlaista. Myös selkokielen sisään mahtuu erilaisia tekstilajeja, kuten esimerkiksi
  • kaunokirjallinen teksti
  • viranomaisen ohjeteksti
  • esiteteksti
  • uutinen
  • oppimateriaali
Kohderyhmä
 • Selkokielistä tekstiä, kuten mitä tahansa tekstiä laatiessa on tärkeä miettiä etukäteen, kenelle teksti suunnataan. Tyylilaji ja tekstin vaikeusaste valitaan kohderyhmän mukaan.
 • Mieti erilaisten ryhmien, kuten kehitysvammaisten henkilöiden, suomea toisena kielenä puhuvien tai ikäihmisten erityistarpeita kirjoittaessasi. Erilaisille ihmisille kirjoitetaan eri tavalla. Esimerkiksi suomea vasta opettelevalle kirjoitettaessa on huomioitava, että lukijan sanavarasto ei välttämättä ole vielä kovin laaja ja että suomen kielen sanojen taivutus voivat tuottaa vaikeuksia.
 • Usein selkotekstit on kuitenkin pakko suunnata kaikille selkokieltä tarvitseville, koska ei välttämättä ole resursseja kirjoittaa jokaiselle ryhmälle omaa tekstiä.
 • Osa selkoteksteistä lähestyy vaikeusasteeltaan helppoa yleiskieltä, osa teksteistä taas on tarkoitettu lukijoille, joiden lukutaito on hyvin heikko. Silloin tekstiä on vähän ja se on hyvin yksinkertaista. Tekstin ohessa on paljon kuvia tekstin sisällön ymmärtämisen helpottamiseksi.

Käytä yksinkertaista kieltä

Sanat
 • Kuten selkokieltä puhuessasikin, käytä kirjoittaessa mahdollisimman helppoja, yleisiä ja konkreettisia arkielämän sanoja.
 • Vältä pitkiä, abstrakteja ja vanhanaikaisia tai erikoiskielen sanoja.
 • Käytä säästeliäästi myös kuvallisia ilmaisuja tai sanontoja, kuten "poliittinen broileri" tai "tämä on vähän kaksipiippuinen juttu".
 • Jos käytät abstrakteja käsitteitä, havainnollista niitä esimerkein: "Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, eli sitä, että kansalle on annettu valta päättää ihmisten yhteisistä asioista".
 • Katso, ettei lukijalle uusien käsitteiden määrä ole liian suuri. Selitä käsitteet tarvittaessa.
 • Pyri siihen, että sanat esiintyvät mahdollisimman helpoissa taivutusmuodoissa ja niiden yleisimmässä merkityksessä.
 • Vältä lyhenteitä ja kirjoita niihin liittyvät sanat kokonaan: "esimerkiksi", ei: "esim."
Rakenteet
 • Kirjoita lyhyitä ja selkeitä virkkeitä. Vain yksi tärkeä asia yhdessä lauseessa:

Suomessa on neljä vuodenaikaa.
Talvi on pitkä ja luminen.
Keväällä lumi sulaa ja ruoho alkaa kasvaa,
ja kesällä on lämmintä ja sateista.
Syksyllä puiden lehdet putoavat,
ilma kylmenee ja päivät lyhenevät.

 • Vertaa: "Suomen neljästä vuodenajasta pisin, talvi, on luminen, kun taas lyhyimmän eli kevään aikana lumi sulaa ja ruoho kasvaa, kunnes kesällä on taas lämmintä ja sateista."
 • Suosi yleisimpiä taivutus- ja sijamuotoja ja vältä harvinaisempia sekä vaikeaselkoisempia muotoja.
 • Sinä-muoto on helppo ja selkeä ohjeistuksen tapa: "Avaa ensin powerpoint-esitys.", ei: "Aloittaminen suoritetaan avaamalla powerpoint-esitys".
 • Vältä mahdollisuuksien mukaan tiettyjä hankaliksi koettuja kielioppirakenteita kuten
  • partisiippia ("Tänään syömässäni lounaassa oli valkosipulia." = "Söin tänään lounasta. Siinä oli valkosipulia.")
  • lauseenvastikkeita ("töihin kävellessäni soitin samalla puhelun" = "Kävelin töihin. Soitin samalla puhelun.")
  • passiivirakenteita. Kerro mieluummin, kuka teki. ("lehtiä haravoitiin pihalla" -> "Huoltomies haravoi lehtiä pihalla").
Teksti kokonaisuutena
 • Mieti, minkä verran tekstin kohderyhmän voi olettaa tietävän tekstin aiheesta etukäteen ja suunnittele sen mukaan, miten paljon kerrot aiheesta taustatietoja.
 • Karsi viestittävän asian sisällöstä yksityiskohtia ja jätä jäljelle pääviesti mahdollisimman yksinkertaisessa ja selkeässä muodossa.
 • Havainnollista tekstiäsi kuitenkin esimerkein. Se voi pidentää tekstiä, mutta teksti ei saa olla liian abstraktia, liian käsitteellistä.
 • Käytä sisältöä kuvaavia otsikoita. Väliotsikot selkeyttävät lukemista.
 • Mieti tekstin kokonaisuutta: onko asiasta kerrottu kaikki olennainen tieto? Onko sisällöt esitetty selkeässä järjestyksessä?
 • Kirjoita kohderyhmän mukaan: aikuiselle aikuisten kieltä.

LÄHDE
Selkokeskuksen sivut, kirjoitusohjeet