4. Nilakan yhtenäiskoulun järjestyssäännöt 1.8.2019 alkaen

Keiteleen sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2019 seuraavan oppilaiden ja opetushenkilöstön valmistelemaa sääntöehdotuksen NYK säännöiksi 1.8.19 alkaen.

Opetussuunnitelman luvussa 4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri määrätään, että koulussa tulee olla järjestyssäännöt.

Nilakan yhtenäiskoulun laatutyön 2017-2020 yhtenä tavoitteena on päivittää koulun säännöt. Lukuvuoden 2018-19 tavoittaana on saattaa sääntöprojekti loppuun.

NILAKAN YHTENÄISKOULUSSA OPITAAN JA HUOLEHDITAAN TOISISTA


Nilakan yhtenäiskoulun säännöt perustuvat edelleen vuonna 2008 määriteltyyn lähestymiskulmaan:

"IHMISENÄ KASVAMINEN on oppimisen lisäksi tärkein koulun prosessi, jota ohjaa OPS:n arvopohja ja tästä johdetut säännöt. 

Säännöt eivät ole ”kieltolista” vaan yhteisesti rakennettua toimintakulttuuria. Tällöin koulun ammattilaisilla on vapautta toimia erilaisissa tilanteissa mutta myös vastuu käydä avointa keskustelua muiden työyhteisön jäsenten kanssa ratkaisuistaan sekä olla mukana pohtimassa muiden kysymyksiä. Tällaisen keskustelun oppiminen on välttämätön yhtenäisen mutta joustavan toimintakulttuurin rakentamiseksi. Tunne- ja vuorovaikutustaidot korostuvat kanssakäymisessä.

Arvoihin pohjautuvat säännöt on koottu koulun sääntöpuuhun. Sääntöpuun käyttöä harjoitellaan yhdessä, jotta se saadaan toimimaan. 

Sääntöprosessin kuvaus

Lukuvuonna 2017-18 opetushenkilöstö pohti ja dokumentoi vuoden 2008 säännöissä olevia haasteita ja vahvuuksia. Erityistä keskustelua aiheutti tulisiko säännöt muuttaa yksityiskohtaisemmiksi (esim. listaus sallituista / kielletyistä asioista) ja kuinka paljon oppilaan ainutlaatuisuus voi eriyttää / yksilöllistää sääntöjen tulkintaa. Päättöluokkalaiset jättivät sääntöihin liittyvän "testamentin" .
Lukuvuoden 2018-19
Monilaiset oppimiskokonaisuus oli varattu kokonaan oppilaiden näkemyksen saamiseen sääntöihin. Oppilaat pohtivat ryhmissä sääntöjä erilaisin työtavoin viitenä päivänä seuraavasti (Kuvattu tarkemmin lv 18-19 vuosisuunnitelman arvioinnissa) :

Aloituspäivä 29.8. Lossisaaressa. Ryhmäyttäminen yhteistoiminnallisin pelein eri rasteilla.

- Monialaisen kokonaisuuden teemojen käsittely NYK arvojen mukaisesti:

to 6.9. “Jokainen lapsi (ihminen) on ainutlaatuinen” ja “Kasvu ihmisyyteen” ,

ti 11.9. “Turvallisuus” ja “Toisen kunnioittaminen” (Huom. liikenneturvallisuusviikko),

ma 17.9. “Oikeus hyvään opetukseen” ja “Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo".

- Päätöspäivä ja samalla myös Kodin ja koulun päivä 28.9. Päätöspäivän aluksi pidettiin halliaamunavaus, jossa esiteltiin oppilaiden töitä. Oppilastöitä oli esillä myös ympäri koulua mm. käytävillä, videopajoissa ja taidenäyttelyssä. Lisäksi oppilaiden toiveesta yhteistoiminnallisia pisteitä koulun pihalla.

Huoltajille tehtiin kysely niistä asioista, jotka kasvatuksessa ovat heidän astuullaan (Esim. Energia juomat, kännykän kaäytt, koulualueelta poistuimen ja tupakointi.
Opetushenkilöstö käytti pedapalaverejaan ( 1,5 h/ kk) johtotiimin suunnittelemalla tavalla prosessin eteenpäin viemiseen ja heille kuuluvien asioiden pohtimiseen sekä kokonaisuuden yhteen sovittamiseen.

Luokat käsittelivät sääntöaihion kevään lopulla.

Opetushenkilöstö kokosi projektin Suvannon seinällä olevaan SÄÄNTÖPUUHUN toukokuussa. 

SÄÄNTÖPUU ja koulun aluekartta (Kuva liitteenä)

Sääntöpuun rungossa on koulun missio: "Nilakan yhtenäiskoulussa opimme ja huolehdimme toisitamme." sekä maininta Tunne ja vuorovaikutustaitojen tärkeydestä.

Puun juurina ovat Koti, Henkilöstö, Oppilashuolto ja muut kumppanit.

Ravinteita
puu saa Positiivisuudesta, Joustavuudesta, Yhdessä tekemisestä, Yrittäjyydestä sekä Uskosta lapseen.

Puun tarvitsemaa vettä on Osaaminen.

Sääntöpuussa on oksia seuraavien OPS arvojen mukaan: 

Työrauha" (“Oikeus hyvään opetukseen” )
“Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo"
"Jokainen lapsi (ihminen) on ainutlaatuinen”
"Toisen kunnioittaminen”
“Turvallisuus” 

Kuhunkin arvoon liittyvät säännöt on koottu lehdiksi (oppilaiden tuotokset mukana pikkulehtinä) ko. oksaan..

Lukuvuoden 2019-20 aikana idean toimivuutta kokeillaan ja tavoitteena on tehdä tarkennuksia sekä esimerkiksi tarinoita, siitä kuinka sääntöpuu on toiminut. Luodaan myös "Usein kysytyt kysymykset"- tyyppinen alusta käyttäjien tueksi. 
Oksakohtaiset kentät ovat alla.

 

Liitteet:

Koulun aluekartta
NYK sääntöpuu, runko ja oksat

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä