Koulupoissaolomalli

Poissaolomallin tavoite

Jyväskylän perusopetuksen kouluilla otettiin käyttöön poissaoloihin puuttumisen toimintamalli 1.8.2021. Yhtenäinen toimintamalli kohtelee oppilaita tasavertaisesti ja on myös huoltajien näkökulmasta systemaattinen riippumatta siitä, missä Jyväskylän kaupungin peruskoulussa oppilas opiskelee. Mallin tavoitteena on ennaltaehkäistä koulupoissaoloja, tukea kouluun kiinnittymistä ja tehostaa varhaista puuttumista poissaoloihin siten, että koulupudokkuuden riski vähenee.

Poissaolomallin pääkohdat

Luokanopettajan ja -ohjaajan tehtävä on seurata ja puuttua aktiivisesti oppilaan poissaoloihin. 

Ennaltaehkäisevä toiminta
 tukee oppilaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Kouluun kiinnittymistä tuetaaan läpi lukuvuoden jatkuvalla ryhmäytymisellä, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisella, oppilaan yksilöllisellä kohtaamisella sekä positiviisen palautteen antamisella. Vuorovaikutteista yhteistyötä kodin ja koulun välillä vahvistetaan. 

Luokanopettaja tai luokanohjaaja puuttuu ja selvittää heti oppilaan ja huoltajan kanssa luvattomat tai selvittämättömät poissaolot, toistuvat ja pitkäkestoiset poissaolot, toistuvat poissaolot samasta oppiaineesta tai tietyiltä viikonpäiviltä, toistuvat myöhästymiset sekä poistumisen kesken oppitunnin tai koulupäivän. 

Luokanohjaaja tai luokanopettaja ottaa asian puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa heti, kun huoli herää tai viimeistään silloin, kun alakoululaiselle kertyy poissaolotunteja 30 ja yläkoululaiselle 50 tuntia. Yhdessä sovitaan tukitoimista ja seurannasta. Tarvittaessa konsultoidaan oppilashuollon ja terveydenhuollon asiantuntijoita.

Kun alakoululaisella on poissaolotunteja 50 ja yläkoululaisella 70, kutsutaan tarvittaessa koolle yksilöllinen oppilashuoltopalaveri, jossa selvitetään poissaolojen taustalla olevia syitä, sovitaan tukitoimista, seurannasta sekä oppilaan asioiden vastuuhenkilöstä.

Kun alakoululaisella on poissaoloja yli 80 tuntia ja yläkoululaisella yli 100 tuntia, kutsutaan koolle yksilöllinen oppilashuoltopalaveri. Tarvittaessa konsultoidaan ja kutsutaan palaveriin koulun ulkopuolisia toimijoita. Jos tilanne ei tehostetuista toimista huolimatta parane, tehdään sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoitus.

Lisätiedot: Tiia Thil, Sitouttava kouluyhteisötyö -hanketyöntekijä
tiia.thil@jyvaskyla.fi, p. 050 564 3052

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä