Koulupoissaolomalli

Koulupoissaolomallin tavoite

Jyväskylän perusopetuksen kouluilla otettiin käyttöön poissaoloihin puuttumisen toimintamalli 1.8.2021. Yhtenäinen toimintamalli kohtelee oppilaita tasavertaisesti ja on myös huoltajien näkökulmasta systemaattinen riippumatta siitä, missä Jyväskylän kaupungin peruskoulussa oppilas opiskelee. Mallin tavoitteena on ennaltaehkäistä koulupoissaoloja, tukea kouluun kiinnittymistä ja tehostaa varhaista puuttumista poissaoloihin siten, että koulupudokkuuden riski vähenee.

Poissaolomallin tarkennukset

LO = Luokanopettaja / luokanohjaaja

Tunne-, turva- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen on poissaolomallin ennaltaehkäisevän toiminnan painopiste ja yksi Jyväskylän kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelujen osaamisen kehittämisen kärjistä. Tunne-, turva- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen on osa hyvinvoinnin vuosikelloa sekä kiusaamisen vastaista toimintaa. Lisätietoa hyvinvoinnin vuosikellosta löytyy osoitteesta: Hyvinvoinnin vuosikello

Kouluun kiinnittymisen tukeminen on kaikkea sitä, mitä ennaltaehkäisevä toiminta pitää sisällään. Kouluun kiinnittymisen tukemista on ryhmäyttäminen, kohtaaminen oppilaiden kanssa, osallisuuden vahvistaminen sekä kokemus siitä, että tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Kouluun kiinnittymisen tukeminen on erityisen tärkeää nivelvaiheissa tai ryhmän/koulun vaihtamisen yhteydessä.

Opiskeluhuoltopalveluita voi konsultoida kasvotusten, puhelimitse, sovittuna konsultaatioaikana, Wilma-viestillä tai sähköpostilla.

Tukitoimet voivat olla pedagogista tukea, yksilöllistä tai yhteisöllistä opiskeluhuollon tukea ja/tai koulun ulkopuolista verkostotukea. 

Koulun ulkopuoliset tukitoimet

Koulun ulkopuolisia toimijoita voivat olla esim. perheneuvola (alle 13 v. lasten mielenterveyspalvelut), nuorisovastaanotto (yli 13 v. nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut), perheiden sosiaalipalvelut, kuntoutuspalvelut, neuropsykiatriset palvelut sekä lastensuojelu. Lisätietoja: Perheiden palvelut Keski-Suomen hyvinvointialueella 

Nepsy-pysäkki toimii Kortetalossa sekä Kuokkalan perhekeskuksessa

Kun teet sosiaalihuoltolain mukaista ilmoitusta tuen tarpeen arvioinnista tai lastensuojeluilmoitusta, muistathan sanoittaa huolesi oppilaan hyvinvointiin, koulunkäyntiin ja poissaoloihin liittyen.
Pelkät poissaolomäärät eivät riitä kuvaamaan oppilaan tilannetta. 

Otathan huomioon ilmoitusta tehdessäsi, että
 • kuvaat oppilaalle annettua ja tarjottua tukea (pedagoginen tuki, opiskeluhuoltopalveluiden tuki)
 • tuot ilmi yhteistyön toimivuuden huoltajien kanssa
 • voit tehdä samasta oppilaasta useamman ilmoituksen, jos tilanne ei muutu. 

Kukkulan koulun konsultaatiotiedote lukuvuosi 2023-2024

​Kukkulan koulun konsultaatiota hoitavat:

Luokat 1.-6.:
 • Minna Böhm / 050 3119004 / konsultaatio pääsääntöisesti Jyväskylässä
 • Mari Kuopio / 050 3680355 / konsultaatio myös KSSHP:n kunnissa
Luokat 7.-9.:
 • Mervi Kultalahti / 050 3022967 / konsultaatio pääsääntöisesti Jyväskylässä
 • Nea Porsanger-Rintala / 050 4105884 / konsultaatio myös KSSHP:n kunnissa (HUOM! opintovapaalla 1.9.-31.12.2023)

Konsultoivilla erityisopettajilla on käytössä lukuvuonna 2023-2024 soittoajat seuraavasti, (muuna aikana sovi soittoaika sähköpostitse):

Alakoulun konsultoivat MA klo 12.00-13.00
Yläkoulun konsultoivat TI klo 9.00-11.00


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi


Toimintatapaohje: 
Ohjeistus Kukkulan konsultaatioon

Ennakkotietolomake: 
Konsultaation ennakkotietolomake

Konsultaatioesite: 
Kukkulan koulun konsultaation esite

Kukkulan koulun konsultoiva opiskeluhuolto

Konsultoiva opiskeluhuolto:

 • Psykologi Jaana Siekkinen / 050 3034988 / konsultaatio koko hyvinvointialueella
 • Kuraattori Vilma Virenius / 040 3552899 / konsultaatio koko hyvinvointialueella
Konsultoivalla opiskeluhuollolla on käytössä lukuvuonna 2023-2024 soittoajat seuraavasti, (voit tavoitella puhelimitse myös muuna aikana tai sopia soittoajasta sähköpostitse):

TI klo 10.00-11.00
TO klo 10.00-11.00

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Konsultoivan opiskeluhuollon esite:
Kukkulan koulun konsultoiva opiskeluhuolto.pdf

Lapsiperheen palvelutarpeen arviointi

Koulun työntekijä voi konsultoida palvelutarpeen arviointitiimiä (p. 014 266 0135), kun:
 • haluaa kysyä neuvoa lapsiperheiden palveluista tai konsultoida lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tekemisessä
 • on huolissaan lapsen huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudesta ja haluaa tehdä lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, millainen on sopiva apu ja tuki lapsen ja perheen auttamiseksi. Jokaiseen numeroon soitetaan takaisin saman päivän aikana. 

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tuen tarpeen arvioinnista (SHL 35§)

 • Ensisijainen yhteydenottotapa on kirjallinen ilmoitus.
 • Yhteydenoton voi tehdä huoltaja tai työntekijä.
 • Työntekijän tehdessä yhteydenoton tulee hänellä olla sen tekemiseen huoltajan suostumus.
 • Yhteydenotto korvaa lastensuojeluilmoituksen.
 • Jos huoltaja ei suostu yhteydenottoon, tulee alaikäisestä tehdä lastensuojeluilmoitus.
Lastensuojeluilmoitus (LsL 25 §)
 • Ensisijainen yhteydenottotapa on kirjallinen ilmoitus.
 • Ilmoituksen tekee se työntekijä, joka saa asiasta tiedon. Työtehtäviä hoitava ei voi tehdä lastensuojeluilmoitusta anonyymina. Vanhemmille/lapselle on hyvä kertoa ilmoituksen tekemisestä (ellei ole vastoin lapsen etua). Lapseen mahdollisesti kohdistuneesta pahoinpitelystä tai seksuaalirikoksesta on lastensuojeluilmoituksen lisäksi ilmoitusvelvollisuus myös poliisille. 

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, mikäli
 • lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä
 • lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään
 • lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia

Kiireelliset tilanteet, joissa lapsi tai perhe tarvitsee saman päivän aikana suojelua tai lastensuojelutarpeen selvittämistä
 • Hätätilanteessa aina yhteys hätäkeskukseen 112
 • Virka-aikainen lastensuojelun päivystys klo 8.00 -16.00, puh. 014 266 0921
 • Ympärivuorokautinen sosiaali- ja kriisipäivystys, puh. 014 266 0149

Lähde: Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, Keskinen alue (Jyväskylä-Muurame)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä