Oppiaineiden taitotasotaulukot

Ajankohtaista taitotasotaulukoista ja OPS:sta

8/21

Uudet oppiainekohtaiset, arvioitavien tavoitteiden vuosiluokkaistukset on päivitetty opetussuunnitelmaan ja POSKE:n sivulle OPS ja arviointi --> Arviointiohjeita.

6/2021
Uusien päättöarviointikriteerien myötä oppiainekohtaiset taitotasotasotaulukot vuosiluokilta 7 - 9 on siirretty arkistoon
. 1.8.2021 päättöarviointi perustuu valtakunnallisiin kriteereihin, jotka löytyvät sivun Päättöarviointi alta.

12.2.2021
 
Lisätty oppiainekohtaiset hyvän osaamisen kuvaukset vuosiluokille 3 - 5. 

25.8.2020
Lisätty taulukkomuotoiset esitykset oppiaineiden vuosiluokkaistetuista tavoitteista ja arvioinnin kohteista.

22.2.2019
Korjattu opetussuunnitelmaan vuosiluokan 4 matematiikkaan seuraava:
- jakokulmaan tutustuminen (esim. 24:3 jakokulmassa) korvattu tekstillä jakolaskualgoritmiin tutustuminen

2.11.2018
Liikunta 3-6 tavoitteet vuosiluokkaistettu OPS:aan.

1.11.2018
  • Musiikki 3-6 tavoitteet vuosiluokkaistettu OPS:an
  • Matematiikka 7-9 lisätty vuosiluokalle 8 tavoite T15 OPS:an
18.9.2018
Lisätty ET 1-2 päivitetty taulukko.

9.9.2018
Päivitetyt taitotasotaulukot valmiina POSKE:ssa.

17.4.2018

Oppiainetyöryhmien opettajat muokkaavat oppiaineiden vuosiluokkaistuksia sekä tarkentavat ja selkiyttävät taitotasotaulukoiden kriteerejä palautteiden perusteella. Päivitetyt vuosiluokkaistukset ja taitotasotaulukot tulevat käyttöön lukuvuoden 2018 - 2019 alusta. 

14.3.2018
Biologia ja maantieto 7-9, lisätty uudet päivitetyt koontitaulukot

11.3.2018
Matematiikka 3-6, lisätty uusi koontitaulukko

4.10.2017
Taitotasotaulukoiden yhtenäistämistyö on käynnissä. Työn tarkoituksena on yhtenäistää sanamuotoja, ulkoasua ja tiedostomuotoja. Tavoitteena on, että sivut ovat valmiina lukuvuoden 2017- 2018 aikana.

Sivustolta puuttuvat toistaiseksi seuraavat taitotasotaulukot, jotka ovat työn alla:
  • V-valinnaiset vuosiluokille 8 ja 9.

Taitotasotaulukoiden päivitys syksyllä 2018

Taitotasotaulukoista on kerätty palautetta opettajilta keväällä ja alkusyksystä 2018. Oppiaineryhmät ovat päivittäneet taulukkoja annetun palautteen pohjalta ja muokanneet ulkoasun yhtenäiseksi. Vanhat taitotasotaulukot arkistoidaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Linkit opetussuunnitelman vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin tulevat jokaisen oppiaineen vastaavalle taitotasotaulukkosivulle syksyn 2018 aikana.

Lähtökohtia taitotasoarvioinnille

Opetussuunnitelmassa arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkasteleminen suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa opiskelua. Jyväskylässä on laadittu kriteeriperusteisen arvioinnin tueksi laadullisia kuvauksia osaamisen ja oppimisen edistymisen tasoista eri oppiaineissa vuosiluokkakokonaisuuksille 1-2, 3-6 ja 7-9. Kuvauksia kutsutaan taitotasoiksi.

Kuusiportaisen taitotasotaulukon perustana ovat kuudennen ja yhdeksännen vuosiluokan hyvän osaamisen tason kuvaukset eri tavoitteisiin. Muut taitotasot on rakennettu tukeutuen Krathwohl-Andersonin kaksiulotteiseen taksonomiaan, jossa osaaminen sisältää sekä ajattelun että tiedon tasojen ulottuvuudet.

Taitotasojen kuvauksilla tavoitellaan yhteistä käsitystä oppimisen tavoitteista, taidoista sekä osaamisen laadusta. Yksi ja sama väline (taitotasotaulukot) toimii sekä oppimisen edistymisen että osaamisen tason kuvauksena, arvioinnin apuna sekä välineenä kertoa arviointien tulokset käyttäjille.

Taitotasojen kehitystyö jatkuu edelleen lukuvuonna 2018-2019. Haasteina ovat mm. arviointityökalujen kehittäminen ja taitotasokuvausten kielentäminen oppilaille.

Palautetta koulutuksesta

Koulutuksen anti minulle:Vapaa sana (ruusut, risut, ym.)


Kiitos palautteestasi!
Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä