Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Koulun oppilashuoltoryhmä

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Koululla on kerran kuussa kokoontuva yhteisöllisen oppilashuollon ryhmä, jota kutsumme koulun oppilashuoltoryhmäksi. Lukuvuonna 2017-2018 ryhmään kuuluvat vakituisesti apulaisrehtori, erityisopettaja Saarenketo (pj), rehtori Kotro, opinto-ohjaaja Pulkkinen, aineenopettaja Kokkonen, apulaisrehtori, luokanopettaja Översti, kuraattori Salomaa, terveydenhoitaja Kuoppala, psykologi Postila ja ruokapalveluesimies Tikkakoski. Ryhmän kokouksiin ajoittain osallistuu koulun ulkopuolisia toimijoita, esim. alueen nuorisotyöntekijöitä.

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Oppilaat, huoltajat, koulun henkilökunta tai koulun ulkopuoliset yhteistyötahot voivat tuoda asioita koulun oppilashuoltoryhmän käsittelyyn lähettämällä sähköpostia jollekin ryhmän jäsenistä.

Tiivistelmät yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouspöytäkirjoista 2019-2020

Tiivistelmät yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouspöytäkirjoista 2018-2019

Tiivistelmät yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouspöytäkirjoista 2017-2018

Tiivistelmät yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouspöytäkirjoista 2016-2017