Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulupsykologi, -kuraattori

Koulupsykologit ja koulukuraattorit työskentelevät perusopetuksen 1-9 luokkien kouluissa sekä esiopetuksessa. Oppilashuollon tehtävä on auttaa ja tukea oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa yhteistyössä opettajien kanssa. Tavoitteena on ehkäistä ongelmien syntymistä ja vaikeutumista varhaisella auttamisella. Koulupsykologit ja koulukuraattorit tekevät yhteistyötä myös muiden lapsia ja nuoria auttavien ja hoitavien viranomaisten kanssa. Oppilashuollon palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Ota rohkeasti yhteyttä, jos jokin lapsen tai nuoren elämään tai koulunkäyntiin liittyvä asia mietityttää tai huolestuttaa. Vanhemmat voivat itse soittaa suoraan koulukuraattorille tai koulupsykologille tai ottaa yhteyttä opettajan tai kouluterveydenhoitajan välityksellä.