Oppiaineet

Omatoimisen opiskelun arviointia

Oppiaine valikossa on oma sivunsa omatoimisen opiskelun arvioinnille. Käytä ihmeessä tätä työkalua jakson lopussa. Oppilaat vastaavat muutamiin kysymyksiin oman peda.net -tunnuksensa avulla. saamme näin arvokasta tietoa ja palautetta oppilailta tämän tyyppisestä opiskelusta.