Aamu- ja iltapäivätoiminta, Jälkkäri

Uudet tulorajat Jälkkäri-maksun alentamiseen ja maksusta vapautumiseen

Jyväskylän kaupunki

Tiedote viestimille 13.8.2018

 

Uudet tulorajat Jälkkäri-maksun alentamiseen ja maksusta vapautumiseen

 

Jyväskylässä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri on maksutonta toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Pienituloisten perheiden osalta toimintamaksu puolitetaan. Maksualennus tai maksusta vapauttaminen ei koske koulujen loma-aikojen toimintaa.

 

Asiakasperheen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Jälkkäri-maksun puolittamista voi hakea, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät ylitä perheen koon mukaisesti määriteltyjä enimmäisbruttotuloja.

 

Maksun puolittamiseen oikeuttavat bruttotulorajat / kuukausi ovat 1.8.2018 alkaen

 

2 hengen perheessä tuloraja on 2102 euroa 3 hengen perheessä tuloraja on 2713 euroa 4 hengen perheessä tuloraja on 3080 euroa 5 hengen perheessä tuloraja on 3447 euroa 6 hengen perheessä tuloraja on 3813 euroa

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan tulorajaa 142 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta.

 

Maksualennusta tai maksusta vapautumista haetaan osoitteesta www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus/jalkkari/haku löytyvillä hakemuksilla: Hakemus maksualennukseen perheen tulojen perusteella tai Tuloselvityslomake, jos huoltaja on yrittäjä.

Hakemukset, tuloselvitykset liitteineen ja toimeentulotukipäätökset toimitetaan osoitteeseen: Jyväskylän kaupunki, Talousyksikkö, Vapaudenkatu 28, PL 1005, 40101 Jyväskylä tai katuosoitteesta, ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon.

 

Jos maksupäätös ei ehdi ensimmäiseen perittävään toimintamaksuun, hyvitetään alennus seuraavien maksujen yhteydessä. Jälkkäri-lasku lähetetään sille huoltajalle, jonka luona jälkkäriläinen on kirjoilla. Laskua ei voi jakaa huoltajien kesken.

Perheellä on mahdollisuus hakea Jälkkäri-maksusta vapauttamista niiltä kuukausilta, joilta perhe saa toimeentulotukea. Vapautusta voidaan myöntää myös lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän puoltavan lausunnon perusteella. Vanhemmat toimittavat tuloselvityshakemuksen Talousyksikköön ja lastensuojelu/sosiaalityöntekijä toimittaa oman lausunnon erikseen.

 

Lisätietoja: asiakasmaksusihteeri Marja-Leena Heikkinen, talousyksikkö, puh. 014 266 8706

 

 

terveisin

 

Minna Hakkarainen

tiedottaja

 

Jyväskylän kaupunki

Viestintä

Käyntiosoite: Kilpisenkatu 1, Tietotalo, 3. krs

PL 1008, 40101 Jyväskylä

puhelin 014 266 4029, 040 528 6226

www.jyvaskyla.fi