Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaidenterveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, opettajien, vanhempien sekä muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Kouluterveydenhoitaja osallistuu myös koulun terveydellisten olojen valvontaan.

Koululääkäri on koululla kerran viikossa. Lääkärin vastaanotolle hakeudutaan terveydenhoitajan välityksellä. Koululääkärin resurssi painottuu 8lk:n terveystarkastuksiin. Sairaanhoito ei kuulu koululääkärin velvoitteisiin.

Terveydenhoitaja pyrkii tapaamaan koululaisia vuosittain. Terveystarkastus toteutetaan 8. vuosiluokalla laaja-alaisena, jolloin myös koululääkäri tapaa oppilaat. Terveystarkastuksesta ilmoitetaan oppilaalle etukäteen. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan terveystarkastuksiin.

Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana otetaan koululta yhteyttä oppilaan huoltajiin, joten terveydenhoitajalla ja koululla on oltava ajan tasalla olevat työ- ja kotipuhelinnumerot. Lääkärinhoitoa vaativa ensiapu annetaan oman alueen terveysasemalla tai keskussairaalan päivystyksessä. Tarvittavista kuljetuksista huolehtivat ensisijaisesti vanhemmat.

Lisätietoa: http://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys

Vapaa-ajan tapaturmissa ja sairausasioissa vastuu oppilaan hoidon järjestämisestä kuuluu huoltajille. Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun, vaan huoltajien tulee ottaa yhteys suoraan oman asuinalueen terveysasemalle.

Terveydenhoitaja on koululla päivittäin kuusi tuntia klo 8.00-16.00 välillä. puh. 014 266 0769.

Ajanvaraukseton hoitotunti on ti-pe kello 9.30–10.00 ja ma-pe klo 12.00-12.30 . Muuna aikana terveydenhoitaja keskittyy varattuihin vastaanottoaikoihin. Terveydenhoitaja on ajoittain koulutuksissa/ kokouksissa, joten rokotuksista on hyvä sopia etukäteen.