Oppimisen tuki

JOPO-opetus

JOUSTAVA PERUSOPETUS (JOPO)

JOPO on yleisopetuksen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon perustuva toimintamuoto. Se on tarkoitettu lähinnä 8.-9. –luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja sitä kautta myös ilman peruskoulun jälkeistä opintopaikkaa. JOPO:n tavoitteena on vahvistaa oppilaan elämänhallinnan ja tulevaisuuden suunnittelun taitoja sekä perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi tukea oppilasta toisen asteen koulutukseen siirtymisessä sekä antaa valmiuksia selviytyä opiskelussa toisella asteella.

Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan pienryhmässä. Opiskelussa korostuvat oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevat toiminnalliset oppimisen muodot ja oppimisympäristöt. Joustavassa perusopetuksessa kaikille oppilaille laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. JOPO-toimintaan kuuluu olennaisesti vankka yksilöohjaus laaja-alaisen arvioinnin kautta. JOPO-opetusta järjestetään 1) Vaajakosken yhtenäiskoululla sekä 2) Kilpisen yhtenäiskoulun hallinnoimassa Oppipaja-ryhmässä Nuorten taidetyöpajalla. Yhteinen hakuaika on 8.-26.4.2019.

  • JOPO-opetus Vaajakosken yhtenäiskoululla

Vaajakosken JOPO-ryhmä on tarkoitettu lähinnä 8.-9.-luokkalaisille. JOPO-ryhmän toiminnassa painotetaan työelämätaitojen kehittymistä useiden työelämäjaksojen avulla sekä painotutaan toiminnalliseen oppimiseen esim. leirikouluissa sekä toimintapäivissä. JOPO-opiskelu vaatii motivoituneisuutta niin oppilaalta itseltään kuin huoltajiltakin. Ryhmässä opiskelevien tulisi kyetä itsenäiseen työskentelyyn, jota vaaditaan erityisesti työelämäjaksoilla.

Lisätietoja: 
opettaja Jouni Åkerman, Vaajakosken yhtenäiskoulu, puh. 014 2664795 
Vaajakosken yhtenäiskoulun nettisivut

  • JOPO-opetus Nuorten taidetyöpajan Oppipajalla

Oppipajan JOPO-opetus on Kilpisen yhtenäiskoulun hallinnoima joustavan perusopetuksen pienryhmä, joka sijaitsee Nuorten taidetyöpajan tiloissa Tourulassa. Oppipajalla on 10 oppilaspaikkaa. Oppipaja on tarkoitettu lähinnä 9.luokkalaisille. Oppipajassa oppilaiden koulunkäynnin ensisijaisena tavoitteena on koulunkäyntiin sitoutuminen, 9.luokan oppimäärän suorittaminen toiminnallisin menetelmin ja omien vahvuuksien löytäminen. Lisäksi tavoitteena on löytää oppilaille mielekkäitä vaihtoehtoja peruskoulun jälkeiseen opiskeluun ja työllistymiseen.

 

Opetuksessa hyödynnetään työpaja-, seikkailu- ja elämyspedagogiikkaa sekä muita Nuorten taidetyöpajan toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia. Oppipajan oppilailla on myös mahdollisuus opiskella työelämäjaksoilla. Oppipajalla käydään koulua koko lukuvuoden ajan maanantaista perjantaihin klo 9-14. Varaathan ajan tutustumiskäynnille ennen hakemista.

 

Lisätietoja ja tutustumisajankohdan sopiminen:

opettaja Jemina Kettunen puh. 014-2668801, tekstiviesti 050-3118091 jemina.kettunen@jkl.fi

 

https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/toiminta/nuorten-taidetyopaja/tutustu-tyopajoihin/oppipaja

 

https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tukea-koulunkayntiin-ja-kasvuun/joustavan-perusopetuksen-7-9