Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Oppilaan ohjaajat opastavat oppilaita valintojen tekemisessä sekä jatko-opintojen suunnittelussa. Ohjausta annetaan sekä ohjaustunneilla että henkilökohtaisessa ohjauksessa. oppilaanohjauksen tunneilla tehdään opintokäyntejä eri kohteisiin Jyväskylässä ja lähikunnissa.

Luokat oppilaanohjaajien kesken on jaettu seuraavasti:
Merja Pulkkinen 7B, 7D, 7F, 7M, 8A, 8C, 8E, 8U, 9B, 9D, 9F
Tiina Rintala 7A, 7C, 7E, 7U, 8B, 8D, 8F, 8M, 9A, 9C, 9E, 9U


TET
Työelämään tutustumista on 7.-luokilla yksi päivä 
8.-luokilla viikko 17 (20.4.-24.4.) kevätlukukaudella ja
9.-luokilla viikko 41 (7.10.-11.10.) syyslukukaudella.
Lisäksi koulun sisällä on 8.lk järjestetty työharjoittelua keittiöhenkilökunnan apuna.