UNESCO-toiminta

Jyväskylän normaalikoulun alakoulu kuuluu UNESCO-kouluverkostoon


Maailmanlaajuisen UNESCO-kouluverkoston tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää kehitystä ja laadukasta koulutusta. Erityisesti globaalikasvatus, kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu ovat nousseet tärkeään rooliin kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden turvaamisen ja suojelun kanssa.

Koulumme

  • toimii aktiivisesti positiivisen muutoksen edistäjänä
  • tarjoaa ja kehittää laadukasta koulutusta, jonka tavoitteena on edistää rauhaa, oikeutta, vapautta ja inhimillistä kehitystä maailmassa
  • toimii uusien ajatusten ja innovatiivisten lähestymistapojen testauspaikkana opetuksen, toimintakulttuurin ja erilaisten hankkeiden kautta
  • soveltaa opetuksessa UNESCOn aineistoja ja jakaa UNESCO-koulujen kesken hyviä käytänteitä.

Koulussamme pyritään reagoimaan globaaleihin kysymyksiin ja nostamaan luokissa keskusteluun ajankohtaisia aiheita, jotta lapsilla ja nuorilla olisi paremmat lähtökohdat ymmärtää yhä monimutkaistuvaa, keskinäisriippuvuuksien maailmaa.

UNESCO-toiminnan teemat on sisällytetty opetussuunnitelmaan.

Maailmankansalaisuuskasvatuksella pyritään rohkaisemaan oppilaita tiedostaviksi ja vastuullisiksi toimijoiksi paikallisesti ja globaalisti. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa ja toimivat aktiivisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kestävän kehityksen opetuksella annetaan jokaiselle mahdollisuus saavuttaa tarvittavat tiedot, taidot, asenteet ja arvot kestävän elämäntavan vaalimiseksi. Koulutuksella on ratkaiseva rooli ihmisten ajatusten ja toiminnan ohjaajana, joten sillä voidaan vaikuttaa tehokkaasti maailman kestokyvyn turvaamiseen.

Koulumme UNESCO-vuosikello löytyy lukuvuosisuunnitelmasta.

Lisätietoa UNESCO-toiminnasta löytyy

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä