Oppilaanohjauksen suunnitelma

Sisältö

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun välinen yhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen (TET) järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtuvista muutoksista.

1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

2 Oppilaanohjauksen työn- ja vastuunjako

3 Oppilaanohjauksen verkostot

4 Ohjausyhteistyö kodin ja työelämän kanssa

5 Tavoitteiden toteutumisen arviointi

Ohjaussuunnitelmaa ohjaavat asiakirjat

  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus.
  • Hyvän ohjauksen kriteerit. Opetushallitus 2014.
  • Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma. Jyväskylän Normaalikoulu. 2015

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä