Kriisisuunnitelma

Sisältö

>>> Jyväskylän normaalikoulun kriisiryhmän toimintaohjeet ja yhteystiedot  (vaatii kirjautumisen)

* Kriisiryhmän yhteystiedot
* Toimintaohjeet kriisissä
* Suojautuminen väkivallan uhkaa vastaan sisätilaan
* Tiedotteen laatiminen

>>> Palohälytys, tapaturmat ja uhkaavat tilanteet

>>> Pelastussuunnitelma ja toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa (löytyvät kansiona myös kaikista koulun työtiloista).

Kouluissa ja ympäröivässä maailmassa tapahtuu väistämättä erilaisia kriisitilanteita, jotka järkyttävät koko kouluyhteisöä. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi oppilaan tai koulun henkilökunnan jäsenen kuolema, vakava sairastuminen, itsemurha tai sen yritys, vakava onnettomuus, väkivalta tai vakava fyysisen vahingoittumisen uhka. Kriisit muuttavat tuttua ja turvallista elämää tuoden tullessaan paljon tuskaa ja epävarmuutta.

Kriisisuunnitelman avulla osataan vakavan kriisin sattuessa tunnistaa kriisitilanne, ryhtyä tilanteen vaatimiin välittömiin toimiin sekä kohdata oppilaiden, vanhempien ja henkilökunnan reaktiot.

Tavoitteena on estää psyykkiset ja fyysiset haittavaikutukset, säilyttää kouluyhteisön ja sen jäsenten toimintakyky, tukea lasten ja aikuisten toipumista sekä vahvistaa kouluyhteisön kykyä selviytyä vaikeista tilanteista.

Kriisisuunnitelmaa tarvitaan, jotta tiedetään mitä pitää tehdä, kuka tekee mitäkin ja mistä saa lisäapua.
>>> Jyväskylän normaalikoulun kriisiryhmän toimintaohjeet ja yhteystiedot (vaatii kirjautumisen)

1 Kriisin tunnistaminen

 • Traumaattiset kriisit
 • Posttraumaattinen stressireaktio

2 Uhkaava tilanne

 • Väkivaltatilanne / onnettomuus koulussa
 • Vakava onnettomuus tai vaaratilanne muualla kuin koulussa
 • Aggressiivisen oppilaan kohtaaminen
 • Aggressiivisen aikuisen kohtaaminen
 • Henkinen kiusaaminen / häirintä

3 Koulukiusaaminen

4 Perheväkivalta

 • Lapsi kertoo kotonaan tapahtuvasta väkivallasta / seksuaalisesta hyväksikäytöstä
 • Lapsen vanhempi kertoo perheessään tapahtuvasta väkivallasta
 • Tieto perheväkivallasta tai sen epäilystä tulee ilmi muuta kautta

5 Vakava sairaus tai kuolema

 • Oppilaan tai työtoverin vakava sairaus
 • Oppilaan kuolema
 • Työtoverin kuolema
 • Oppilaan lähiomaisen kuolema
 • Oppilaan tai työtoverin itsemurha
 • Oppilaan tai työtoverin itsemurhan yritys
 • Oppilaan tai työtoverin itsemurhauhkaukset

6 Päihdetapaukset

 • Oppilasta koskeva päihde-epäily
 • Oppilas kertoo toisen oppilaan päihteidenkäytöstä
 • Huoltaja kertoo oppilaan päihteiden käytöstä
 • Päihtynyt huoltaja koulussa
 • Työtoverin päihteiden käyttö

7 Lastensuojelu (Jyväskylän kaupunki)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä