Perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma

Sisältö


1. Opiskeluhuollon  käsitteet, tavoitteet ja toimintaperiaatteet

2. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 

3. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat

3.1 Turvallisuuden edistäminen 

3.2 Koulun opiskeluhuoltoryhmät

3.3 Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa

3.4 Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

3.5 Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa

3.6 Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä

3.7 Kouluruokailu

3.8 Järjestyssäännöt

3.9 Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

3.10 Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

3.11 Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

4.Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen

4.1 Kouluterveydenhuolto

4.2 Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut

4.3 Monialaiset yksilökohtaiset oppilashuollon palvelut

4.4 Oppilashuoltokertomusten laatiminen

4.5 Opiskeluhuoltorekisterin salassapito- ja kirjaamiskäytänteet 

5. Opiskeluhuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

5.1 Oppilaan vaikuttamismahdollisuudet kouluyhteisössä

5.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö

5.3 Tiedonsiirto opiskeluhuollossa

6.Opiskeluhuollon toteuttaminen ja seuraaminen

6.1 Opiskeluhuoltoryhmän työn arviointi

6.2 Ennaltaehkäisevän opiskeluhuollon arviointi koko kouluyhteisön tasolla

7. Lainsäädäntö 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä