Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma (Osa Normaalikoulun opiskeluhuoltosuunnitelmaa )

Sisältö


1. Oppilashuollon käsitteet, tavoitteet ja toimintaperiaatteet

2. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 

3. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

3.1 Turvallisuuden edistäminen 

3.2 Koulun oppilashuoltoryhmät

3.3 Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa

3.4 Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

3.5 Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa

3.6 Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä

3.7 Kouluruokailu

3.8 Järjestyssäännöt

3.9 Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

3.10 Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

3.11 Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

4.Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

4.1 Kouluterveydenhuolto

4.2 Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut

4.3 Monialaiset yksilökohtaiset oppilashuollon palvelut

4.4 Oppilashuoltokertomusten laatiminen

4.5 Oppilashuoltorekisterin salassapito- ja kirjaamiskäytänteet

5. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

5.1 Oppilaan vaikuttamismahdollisuudet kouluyhteisössä

5.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö

5.3 Tiedonsiirto oppilashuollossa

6.Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

6.1 Opiskeluhuoltoryhmän työn arviointi

6.2 Ennaltaehkäisevän oppilashuoltotyön arviointi koko kouluyhteisön tasolla

7. Lainsäädäntö 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä