Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2016

Jyväskylän normaalikoulun lukion opetussuunnitelma 2016

Tämä asiakirja on käsitelty
opettajakunnan kokouksessa 22.2.2016,
opiskelijakunnan hallituksen kokouksessa 15.3.2016 ja
hyväksytty koulun johtokunnan kokouksessa 17.3.2016.

Hyväksytty opetussuunnitelma on vahvistettu
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 26.5.2016.

Opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016 lukion 1. vuosikurssilla.
Lukion vuosittainen toimintasuunnitelma julkaistaan koulun nettisivulla lukuvuoden alkaessa.

Jyväskylän normaalikoulu on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu, jossa on perusopetus ja lukiokoulutus. Syksyllä 2015 Normaalikoulussa oli oppilaita 1015, joista lukiokoulutuksessa 305. Koulussa toimii 100 henkilöä eri tehtävissä.

Normaalikoulu toimii kahdessa eri kiinteistössä yliopiston kampusalueen reunalla.
Alakoulu on perustettu vuonna 1866. Yläkoulun ja lukion toiminta alkoi vuonna 1915.

Normaalikoulun tehtävänä on järjestää perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä ohjattua opetusharjoittelua, kehittämis-, kokeilu- ja tutkimustoimintaa ja opettajien täydennyskoulutusta. Normaalikoulu järjestää laaja-alaisen opettajakelpoisuuden edellyttämää ohjattua harjoittelua luokanopettajiksi, erityisopettajiksi ja aineenopettajiksi opiskeleville. Aineenopettajaharjoittelijoita on 14 eri pääaineessa vuosittain yhteensä noin 250 opiskelijaa ja lisäksi harjoittelua järjestetään myös tuleville opinto-ohjaajille.

Lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja on yhteensä 100, joista 25 opiskelijaa valikoituu erillisen hakumenettelyn kautta liikuntalinjan opiskelijoiksi ja muut 75 keskiarvon mukaisesti lukiolinjalle.

Normaalikoulun lukio toimii Opetus- ja Kulttuuriministeriön lukion tuntijakokokeilukouluna 2016-2020.
Tuntijakokokeilu koskee reaaliaineiden valinnaisuutta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä