2. Kasvikartoitukset ja kasvien kuuluttaminen

Vanhoja arvokkaita kasvikantoja etsitään kartoittamalla pihojen ja puutarhojen lajistoa tai kuuluttamalla tiettyjä kasveja. Vanhojen viljelykasvien, kuten maatiais- ja paikallislajikkeiden, tallettaminen kokoelmaksi on tärkeää, jotta ne ovat suomalaisen viljelyn, jalostuksen ja ravinnontuotannon hyödynnettävissä.

Kartoitus on mielekästä erityisesti silloin, kun halutaan löytää vanhoja viljelykasvikantoja, joita ei enää ole kaupallisesti saatavilla tai jotka ovat Suomessa syntyneitä paikallisia viljelykasvikantoja. Kasvikartoituksessa jonkin puutarhan vanha kasvillisuus tunnistetaan, valokuvataan, luetteloidaan, sen sijainti voidaan mitata GPS-laitteella tai merkitä mahdollisuuksien mukaan karttapohjalle. Kasvilajien tunnistaminen tapahtuu kasvien ulkoisten ominaisuuksien avulla joko maastossa tai myöhemmin kerättyjen kasvinäytteiden ja valokuvien avulla. Tällöin puhutaan kasvien morfologisesta tutkimuksesta. Tunnistettaessa omenalajikkeita kirjataan omenan hedelmien tuntomerkkejä ja kypsymisaikoja, tämä on myös morfologista tutkimusta. Haastattelemalla puutarhan omistajia kerätään tietoa kunkin kasvikannan ominaisuuksista, iästä ja hankinta- ja käyttöhistoriasta.

Tietoa arvokkaista vanhoista kasvikannoista voidaan etsiä myös kasvikuulutusten avulla. Yleensä kuulutetaan ainakin 50 vuotta Suomessa viljeltyjä kasvikantoja. Tietoa kerätään verkosta saatavilla olevalla kuulutuslomakkeella, jolla ihmisten toivotaan kertovan, mikäli heidän kotipuutarhoistaan löytyy tutkimusta vastaavia kasveja. Kasvikuulutusten yhteydessä pyritään samalla selvittämään, mitä kasvien nykyiset omistajat muistavat/tietävät kasviensa alkuperästä, käyttöhistoriasta ja kasvin ominaisuuksista.

Tutustu alla olevasta linkistä koululaisille suunnattuun kasvikuulutukseen RAPARPERISTA sekä kasvikuulutuksen teko-ohjeisiin. Lisäksi kannattaa käydä tutustumassa Luke:n (Luonnonvarakeskuksen) aihetta koskevaan sivuun (linkit alla), kasvien morfologiseen tutkimiseen ja kasvikuulutuslomakkeeseen: