Åbo Akademi svarar på behovet av ökad handledning

Åbo Akademi svarar på behovet av ökad handledning

Sedan ett par år tillbaka erbjuder Åbo Akademi kontinuerligt studier som ger behörighet att arbeta som studiehandledare. Kurserna erbjuds som ett biämne vid fakulteten för välfärdsstudier och pedagogik och delvis också vid Öppna universitetet. Planen är nu att utvidga samarbetet med andra universitet och få igång mera forskning inom området.

Behovet av kompetenta handledare både i skolor och i arbetslivet ser inte ut att minska, snarare tvärtom. De yrkesfärdigheter som behövs för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning är eftertraktade, och behovet av fortbildning växer. Vid Åbo Akademi har utbildningen som ger studerande behörighet att jobba med handledning blivit ett etablerat eget biämne med årligen återkommande kursutbud.

– En kartläggning som gjordes av Finlands svenska lärarförbund i slutet av år 2020 visade att bara 72 procent av de finlandssvenska elev- och studiehandledarna var behöriga. Behovet av handledning kommer bara att bli större och vi är därför glada att vi kommit bra igång med vår utbildning. Biämnesstudierna och de externa kurserna vid Öppna universitetet rullar på sedan 2019 och vi har redan kunnat utexaminera flera behöriga studiehandledare, säger Kicki Häggblom, universitetslärare i pedagogik.

Studiehandledarutbildningen omfattar 60 studiepoäng och är uppbyggd kring tre teman: skola och samhälle, ungdomens/elevens värld och studiehandledarens professionella kompetens som även innefattar fem veckor praktik. Det finns för tillfället 15 studieplatser per år för biämnesstuderande vid Åbo Akademi.

– Handledning behövs numera inte bara i skolorna utan också för det kontinuerliga lärandet och kompetensutveckling ute i arbetslivet. Intresset för biämnesstudierna har varit stort. Också den fristående utbildningen som startade 2021 var eftertraktad och lockade över 200 sökande till 20 studieplatser. I nuläget fokuserar vi på den befintliga biämneshelheten och att vidareutveckla den. Vi hoppas på att utveckla kontakt och samarbete med andra högskolor i både Finland och övriga Norden och på så sätt få till stånd mera forskning och utvecklingsprojekt inom ämnet, säger Jessica Aspfors, akademilektor i pedagogik och utbildningsansvarig för studiehandledarutbildningen.

För ett par år sedan inleddes den fristående utbildningshelheten ”Yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning”  för att råda bot på den akuta bristen på behöriga elev- och studiehandledare i Svenskfinland. Den här utbildningen genomförs som deltidsstudier under en tvåårsperiod, vilket gör det möjligt att studera vid sidan av arbetet. Utbildningshelheten förverkligas med hjälp av medel från Svenska kulturfonden.
En av dem som går den externa utbildningen är Emilia Ahlström som till vardags
jobbar som elevhandledare vid ett högstadium.

– Det jag främst vill bidra med som studiehandledare är att kunna göra en positiv skillnad för eleverna både i deras skolvardag och i deras väg framåt i livet. Jag upplever att det har varit väldigt givande att studera och jobba samtidigt eftersom jag direkt har möjlighet att tillämpa det som vi lär oss i studierna i mitt arbete. Tack vare min arbetserfarenhet har jag även lättare att förankra den nya kunskapen och jag har mera att bidra med i studierna. Studierna har gett mig mera insyn i och förståelse för skolvärlden, lärt mig att se saker ur ett skolperspektiv och ur studiehandledarperspektiv. Jag tror absolut att jag kommer ha nytta av de här studierna även i andra sammanhang, säger hon.

Åbo Akademis studiehandledarutbildning är populär. Just nu fokuserar vi på att utveckla såväl utbildningen som forskningen och samarbeten med andra organisationer, säger Kicki Häggblom, universitetslärare i pedagogik och Jessica Aspfors, akademilektor i pedagogik och utbildningsansvarig för studiehandledarutbildningen.


Text:
Kicki Häggblom, universitetslärare i pedagogik, Åbo Akademi
kicki.haggblom@abo.fi


Edellinen| Seuraava | Palaa pääsivulle 

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 23, toukokuu 2022
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus23Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä