Monialaisissa Ohjaamoissa opitaan ja ohjataan yhdessä

Monialaisissa Ohjaamoissa opitaan ja ohjataan yhdessä

Kansalaisille tarjottavien palvelujen kehittämistä viedään monialaisten palvelukonseptien suuntaan. On selvää, että pirstoutuneet ja siiloutuneet palvelut ovat aikansa eläneitä, sillä palvelun tarvitsijoiden siirtely luukulta luukulle on kaikin puolin tehotonta. Hyvä esimerkki monialaisten palvelujen pitkäjännitteisestä, määrätietoisesta ja onnistuneesta kehittämistyöstä ovat nuorten Ohjaamot, joita lähdettiin rakentamaan ja tukemaan vuodesta 2014 alkaen. Työ ei ole ollut helppoa. Siihen on liittynyt monia käänteitä, kuoppia ja vastoinkäymisiä, mutta sitkeä ja periksiantamaton kehittämistyö on tuottanut nuortenkin mielestä erinomaisen palvelukonseptin, josta kelpaa ottaa mallia muihinkin monialaisiin palveluihin.

Tässä kehittämistyössä oma osuutensa on ollut TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projektilla, jonka tavoitteena oli auttaa Ohjaamoja arvioimaan ja parantamaan palvelukykyään tukemalla monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamisen kehittämistä. TESSU tarjosi yli kuuden vuoden ajan Ohjaamoille yhteisen foorumin keskusteluille valmennusten muodossa, jossa toimijat ratkoivat monialaisen ohjauksen ja yhteistyön kysymyksiä ja rakensivat yhteistä monialaista toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Valmennus toimi peilinä ja tuki Ohjaamoja toimimaan monialaisina, vertaisoppivina ja yhdessä ohjautuvina tiimeinä, joissa ohjaamohenkilöstö kehittää ja arvioi yhdessä omaa toimintaansa suunnitelmallisesti ja toisilta oppien.

Valmennukset toteutettiin tavoitteellisina prosesseina, joissa Ohjaamot itse laativat valmennuksen tavoitteet ja sisällöt valmentajien kanssa. Valmennukset auttoivat tunnistamaan ja arvioimaan monialaisen työn ilmiöitä ja Ohjaamon senhetkisiä kehitysvaiheita. Ohjaamot kokivat, että monialainen työ vahvistui melko hyvin valmennusten myötä. Sitoutumisen, keskinäisen arvostuksen, ymmärryksen yhteisestä tavoitteesta, toisten osaamisten tuntemisen sekä luottamuksen ja vuorovaikutuksen katsottiin myös lisääntyneen valmennuksen myötä.

Erityisesti Ohjaamokoordinaattoreille kohdennettu Ohjaamon johtaminen ja koordinointi -valmennus ja vertaismentorointi koettiin tarpeelliseksi. Koordinaattorit kokivat, että luottamuksellinen, arvostava keskusteluilmapiiri mahdollisti avoimen keskustelun ja hyvien käytänteiden jakaminen. Tämä puolestaan lisäsi hyvinvointia ja auttoi jaksamaan muutosten aikana. Tässä vertaisuus oli merkittävin tekijä.

TESSU-projektin valmennuksiin, vertaismentorointiin ja konsultointeihin osallistui lähes 600 henkilöä 57 Ohjaamosta. Toiminnan aineistoista ja kokemuksista julkaistiin Monialaisesti oppien ja ohjaten – työkaluja monialaisen työn kehittämiseen -loppujulkaisu, joka on suunnattu kaikille monialaisten palvelujen kehittäjille ja päättäjille, Ohjaamon toimijoille ja johdolle sekä verkostolle. Tämä lisäksi koottiin matkan varrella kertyneitä välineitä, menetelmiä, hyviä käytäntöjä ja julkaisuja monialaisen työn kehittämisen tueksi kaikkien käyttöön. Julkaisu antaa virikkeitä kaikille monialaisesta yhteistyö- ja ohjausosaamista kiinnostuneille ja se on ladattavissa täältä.

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projektia (2019–2022) toteuttivat JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Edu -tutkimusyksikkö sekä Åbo Akademi. Projektia rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja se kuului Osuva ohjaus -kokonaisuuteen, joka oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta.Kirjoittaja:

Auli Sesay, projektipäällikkö, Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu
auli.sesay@jamk.fi


Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 23, toukokuu 2022
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus23

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä