Oppilaanohjaajan työn tärkeys näkyvämmäksi perusopetuksessa

Oppilaanohjaajan työ on monipuolista ja vastaa useisiin oppilaiden yksilöllisiinkin ohjaustarpeisiin. Oppivelvollisuuden laajennuksen myötä perusopetuksen aikana hyvin tehdyn ohjaustyön merkitys korostuu. Oppivelvollisuuden päättyessä vasta 18-vuotiaana tai tutkinnon suoritukseen, perusopetuksen jälkeisen mielekkään ja pysyvän opiskelupaikan löytyminen jokaiselle oppilaalle on ensiarvoisen tärkeää. Se on lopputulos hyvin suunnitellusta ja tehdystä ohjaustyöstä.

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus antaa mahdollisuuden entistä johdonmukaisemmin suunnitella jatko-opintoja niiden 8. ja 9. luokan oppilaiden kanssa, joiden tulevaisuuden suunnitelmat tai hakutoiveet ovat vasta muotoutumassa. Tärkeää on muista, että oppilas on oman tulevaisuutensa paras asiantuntija ja siksi myös ensisijainen toimija tässä työskentelyssä.

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi oppilaanohjaaja käyttäen siihen ammattitaitoaan, johon kuuluu pedagogiseen työskentelyyn liittyvä oppilaantuntemus. Jatko-opintosuunnitelmaa hahmotellaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, oppimisen ja opiskelun tuen tarve ja minkälaisen työllistymisen koulutus mahdollistaa. Ohjaus myös aloitetaan riittävän varhain, jotta aikaa jää myös suunnitelmien kypsyttelylle.

Opetushallitus on täsmentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä oppilaanohjauksen järjestämiseen liittyen. Jatkossa opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa myös, miten tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus sekä jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin järjestetään oppilaanohjauksessa. Täsmennykset liittyvät oppivelvollisuuden laajentamiseen ja niiden mukaan päivitetyt paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2021 alkaen.

Täsmennykset koskevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kappaletta 15.4.19: Oppilaanohjaus sekä kappaletta 1.4: Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut.

Kirjoittaja:
Riia Palmqvist, Opetusneuvos, Opetushallitus
riia.palmqvist@oph.fi

Lisätietoa:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset kappaleisiin 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus

Edellinen| Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 19, toukoukuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus19

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä