Jatkuvan oppimisen palveluketju OsaajaKS kokoaa koulutus- ja uraohjauspalvelut yhteen Keski-Suomessa

Jatkuvan oppimisen palveluketju OsaajaKS kokoaa koulutus- ja uraohjauspalvelut yhteen Keski-Suomessa

Keski-Suomessa kehitetään uraohjauspalveluita osana työllisyyden kuntakokeilua. Rakenteilla on jatkuvan oppimisen OsaajaKS-palveluketju, joka tuo työllisyyttä tukevan palvelukokonaisuuden helposti työnhakijoiden saataville. Tavoitteena on, että asiakas löytää esimerkiksi koulutusta, joka edistää myös työllistymistä.

Uraohjauksen tehtävänä on auttaa työnhakijaa tunnistamaan omaa osaamistaan, kouluttautumistarpeitaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Onnistuneen ohjauksen avulla oman alan työtä etsivä tai uramuutosta suunnitteleva ihminen löytää tien työllistyä esimerkiksi koulutuksen kautta. Keski-Suomessa rakennetaan parhaillaan OsaajaKS-palveluketjua, joka tuo yhteen alueen koulutus- ja uraohjauspalvelut sekä kehittää työllisyyttä tukevaa opintotarjontaa.

OsaajaKS-palveluketju tarjoaa työnhakijoille mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen eli työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen. Palveluketjua rakentavassa hankkeessa on useita alueen oppilaitoksia: projektia koordinoivan Jyväskylän yliopiston ohella mukana ovat JAMK, Gradia, Poke, Humak, Alkio-opisto, Jyvälän kansalaisopisto, Jyväskylän kansalaisopisto sekä Jyväskylän kesäyliopisto.

Koulutusta ja uraohjausta kehitetään Keski-Suomen työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ajatellen, mutta samalla palveluketjusta pyritään luomaan mallia, jota voidaan hyödyntää eri puolilla Suomea. Jyväskylän seudun työllisyyskokeilussa on noin 12 000 työnhakijaa Jyväskylästä, Laukaasta, Muuramesta ja Äänekoskelta.

Omavalmentajien tueksi moniammatillinen uraohjausverkosto

OsaajaKS-palveluketjun uraohjauspalveluita koostaa ja kehittää hankkeessa oma työryhmänsä, jossa on asiantuntijoita eri oppilaitoksista. Työn tarkoituksena on tukea erityisesti työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden omavalmentajia, jotka antavat henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta työnhakijoille.

”Tavoitteenamme on koota yhteen moniammatilliset uraohjauspalvelut, jotta työnhakija löytää sopivaa koulutusta osaamisensa kehittämiseksi ja työllistymisensä edistämiseksi”, kertoo Kaisa Lassila Gradialta. Hän on uraohjausta kehittävän työryhmän koordinaattori.

Moniammatillinen ohjausverkosto on tärkeä, jotta työnhakija saa oikeanlaista tukea. Työllistymisen esteenä voivat olla niin sosiaaliset, terveydelliset kuin taloudellisetkin syyt. Tällöin on tärkeää, että asiakkaan saatavilla on hänelle sopivia palveluita, koska asiakkailla on hyvin erilaisia tarpeita. Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat muun muassa kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki vieraskieliset työnhakijat.

Myös omavalmentajat saavat verkostosta tukea työlleen. Heillä on merkittävä rooli henkilökohtaisen ohjauksen antajina. Omavalmentajien keskeinen tehtävä on kohdata työtä hakeva ihminen ja tukea tämän omatoimisuutta, motivaatiota ja osaamista.

”Työnhakijan tilannetta on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, ajan kanssa. Uraohjaus on pitkän tähtäimen toimintaa, joka voi kestää vuosia. Kun saamme luotua toimivan uraohjausverkoston, kenenkään ei tarvitse olla joka alan asiantuntija”, Lassila summaa.

Tiiviimpää yhteistyötä myös työnantajien kanssa

Yksi uraohjauksen haasteista on niin sanottu kohtaanto-ongelma työnhakijoiden ja työnantajien välillä. Esimerkiksi Keski-Suomessa työntekijöitä tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla, kone- ja tuotantotekniikassa sekä ICT-alalla, mutta osaavia tekijöitä ei ole riittävästi. Tätä yhtälöä ratkoo myös OsaajaKS-palveluketjua rakentava hanke.

”Tuemme työllisyyttä myös vahvistamalla yhteistyötä työnantajien kanssa. Olemme kartoittaneet hankkeessa, millaista osaamista keskisuomalaiset työnantajat tarvitsevat työvoimapulasta kärsivillä aloilla. Osaamisen kehittäminen, siis koulutus, on välivaihe ihmisen työuralla ja keino tukea työllistymistä”, sanoo Maija Salmelin Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pokelta. Salmelin on mukana OsaajaKS-palveluketjun ohjauspalveluiden kehittämisessä.

Työnantajien antamien tietojen perusteella alueen oppilaitokset osaavat kehittää työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Samalla saadaan tietoa eri organisaatioiden rekrytointitarpeista. Aiempaa tiiviimpi vuorovaikutus ja tiedon jakaminen tuovat työnantajien ja työnhakijoiden odotuksia lähemmäs toisiaan.

Uraohjauksessa täytyy ennakoida tulevaa

OsaajaKS-palveluketjulla halutaan luoda selkeämpää kokonaiskuvaa keskisuomalaisista työllisyyttä edistävistä palveluista. Koulutuksia ja uraohjausta sekä osaamistarpeita koskeva tieto on jokseenkin sirpaleista, joten kokonaisuus vaatii monipuolista yhteistyötä niin asiakkaiden, työllisyyden kuntakokeilun ihmisten kuin hankkeen oppilaitosten kanssa.

Ajatuksena ei ole siis luoda täysin uutta palvelukonseptia, vaan koota ja hioa yhteen sitä monipuolista palvelukokonaisuutta, joka on jo olemassa.

”Työllisyyden kuntakokeilussa on runsaasti uraohjauksen osaamista, sillä sinne yhdistyy nyt eri tahojen palveluita. Tämän palveluiden verkostokartan hahmottaminen on tärkeää, jotta saamme sen OsaajaKS-palveluketjuun”, Kaisa Lassila sanoo.

Uraohjauksessa täytyy huomioida myös työelämän nopea muutos, johon ei ehditä vastata enää vain perinteisellä tutkintokoulutuksella, vaan osaamista on hankittava työuran aikana. Maija Salmelinin mukaan katse on pidettävä nykyhetken lisäksi myös horisontissa, sillä esimerkiksi digitaidot vaativat aktiivista kehittämistä.

”Uraohjauksessa on pystyttävä myös osaamisen ennakointityöhön. Miten voimme nyt vahvistaa tulevaisuuden polkuja?”

Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin -hanke (2020–2023) auttaa keskisuomalaisia työnhakijoita työllistymään lisäkoulutuksen avulla ja alueen työnantajia saamaan näin osaavia työntekijöitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke keskittyy työvoimaa tarvitseville aloille, joita Keski-Suomessa ovat sosiaali- ja terveysala, kone- ja tuotantotekniikka sekä ICT-alat.

Lue lisää:

OsaajaKS.fi – Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomessa

Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu


Kirjoittaja:
Heli Joutsen, Markkinointisuunnittelija
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
heli.a.joutsen@jyu.fi

Edellinen |Seuraava| Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 19, toukokuu 2021
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus19

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä