ELO-strategian 2020-23 toimeenpanosuunnitelma

ELO-strategian 2020-23 toimenpidesuunnitelma ja toteutumisen seuranta 2021

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä vahvisti 1.3.2021 ELO-strategian ja siinä esitetyt toimenpide-ehdotukset. Valtakunnallinen ELO-foorumin kokouksessa 9.4.2021 tarkasteltiin ensisijaisesti strategian toimenpidesuunnitelmaa ja toteutumisen seurantaa.

Osa toimenpide-ehdotuksista sisältyy jo meneillään oleviin hallitusohjelmaan sisällytettyihin hankkeisiin. Esimerkiksi saavutettavuutta pyritään edistämään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa opinto-ohjauksen kehittämisohjelmassa eri kouluasteilla. Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä tavoitteena on vahvistaa ohjausta jatkumona alueellisena monialaisena yhteistyönä. Aikuisten uraohjauksen kehittäminen sisältyy työ- ja elinkeinoministeriössä pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käyttöönotossa sekä alueellisten ELO-verkostojen toiminnan vahvistamiseen yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) kautta on esitetty toimenpiteitä työelämän rakennemuutoksia tukeviin koulutukseen, ennakointiin, ohjaukseen, osaamisen arviointiin sekä validointiin sekä jatkuvan oppimisen digitaaliseen palvelukokonaisuuteen.  Myös elinikäisen ohjauksen tiedolla johtamisen mallia, urasuunnittelutaitojen kehittämishanketta sekä ohjausalan ammattilaisten täydennyskoulutusta pyritään rahoittamaan kestävän kasvun ohjelman kautta.

Työllisyyden ja jatkuvan oppimisen palvelukeskus pyrkii käynnistämään toimintansa syksyllä 2021, ja sen yhtenä tehtävänä on tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen ja koordinointi. Ohjauksen koordinaatiotehtäviä sisältyy myös KEHA-keskukseen sijoittuvassa monialaisten palvelujen tukirakenteessa.

Strategiaa toteutetaan myös muuten kuin keskeisissä hallitusohjelman toimenpiteissä, ja ELO-foorumi sekä työjaosto seuraavat käynnistyneiden hankkeiden etenemistä yhteistyössä alueellisten ELO-verkostojen kanssa. ELO-verkostojen vetäjät sekä alueelliset jatkuvan oppimisen koordinaattorit keskustelevat TNO-foorumissa 26.-27. toukokuuta alueellisesta yhteistyöstä, ja syksyllä toteutetaan kolmas valtakunnallinen ELOLIV-verkkoseminaari strategian etenemisestä.

Strategiaa koskevaa viestintää varten kevään aikana julkaistaan vielä strategian esite (FI, SE, ENG) sekä englanninkielinen videoesittely. Seuraavan vuoden ajan ELO-foorumin työjaoston vetäjänä toimii Ulla-Jill Karlsson opetus- ja kulttuuriministeriöstä, koska Anna Toni työskentelee ensi kevääseen saakka Suomen EU-edustossa Brysselissä.


Kirjoittajat:

Anna Toni, Erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
anna.toni@tem.fi

Ulla-Jill Karlsson, Neuvotteleva virkamies, Opetus- ja kulttuuriministeriö
ulla-jill.karlsson@minedu.fi

Yksityiskohtaisemmat tiedot strategian toimeenpanosta on tallennettu ELO-foorumin 9.4.2021 kokouksen materiaaleihin.

Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 19, toukoukuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus19

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä