Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa –hanke

Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa –hanke

Tietoa netistä – Palvelua ihmiseltä

Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa –hanketta (AIKU) on toteutettu kolmen ammattiopiston (Esedu, Samiedu ja Pieksämäen Seurakuntaopisto) yhteistyönä (1.1.2020-30.8.2021). AIKU:n päätavoitteina on ollut selvittää edellytyksiä maakunnalliselle verkostomaisesti toimivalle aikuisten koulutukseen ohjauksen mallille sekä pilotoida aikuisten henkilökohtaista koulutusneuvontaa ja palveluohjausta.

Kehittämistyön pohjaksi toteutettiin asiakaslähtöinen selvitys aikuisten koulutusneuvonnan tarpeista Bikva-mallia mukaillen (Krogstrup 2004, 7) (vrt. Elinikäisen ohjauksen strategiset tavoitteet ja toimenpide-suositukset 2020–2023). Verkkokyselyyn osallistui yhteensä 432 kohderyhmään kuuluvaa 25-65-vuotiasta vastaajaa. Verkkokyselyssä saatua perusaineistoa rikastettiin sidosryhmien asiakastyötä tekevien asiantuntijoiden sekä johtajien haastatteluilla (mm. TE-toimisto, TYP, kuntien työllisyyskoordinaattorit).

Selvityksellä saatiin monipuolisesti tietoa koulutusneuvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa. Selvityksen aineistoa lähestyttiin tilastollisesti sekä sisällönanalyysia hyödyntäen. Tietoa saatiin muun muassa vastaajien taustoista, koulutusneuvonnan sisällöllisistä tarpeista ja lähteistä sekä laadusta. Analyysin perusteella aineistoa teemoiteltiin. Yhdeksi teemoista muodostui internet koulutusneuvonnan välineenä. Puolet vastaajista arvioi osaavansa hyödyntää verkon kautta tarjolla olevaa koulutusneuvontaa ja puolet koki, että tiedon löytäminen ja ymmärtäminen onnistui vain osittain. Vastaajista 2/3 ilmoitti tarvitsevansa henkilökohtaista koulutusneuvontaa. Toiveena oli, että palvelua antaa ihminen.

Selvitykseen perustuen myös verkostotoimijoille on kohdennettu toimenpiteitä. Keväällä 2021 on järjestetty työpajoja koulutusneuvonnan tietotaidon päivittämiseksi ja verkostoitumisen tukemiseksi. Lisäksi on tuotettu webinaarisarja asiakastyötä tekevien tueksi. Asiakastyötä on pilotoitu selvityksen pohjalta Etelä-Savon alueella. Toimintamalli on muovautumassa verkostojen työtä tukevaksi ja asiakastyötä tekevät tahot ovat kokeneet hankkeen toiminnan tarpeellisena. Mahdollisen jatkohankkeen aikana tavoitteena on mm. tukea kuntakokeilujen toimintaa ja jatkaa aikuisten koulutusneuvonnan verkostomaisen mallin tiivistämistä. AIKU-hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lähteet:

Krogstrup, H. K. (2004). Asiakaslähtöinen Bikva-malli. FinSoc Arviointiraportteja 1/2004. Helsinki: Stakes. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193603

Nygren, H., Häkkinen, T., Honkonen, M. & Hallikainen, M. (2020). Selvitys koulutusneuvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa. https://www.esedu.fi/wp-content/uploads/2021/01/Selvitys-aikuisten-koulutusneuvonnan-nykytilasta-ja-kehittamistarpeista-Etela-Savossa-2020.pdf

Valtioneuvosto (2020). Elinikäisen ohjauksen strategia 2020–2023. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:34. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-536-8

Kirjoittajat:
Hanna Nygren
hanna.nygren@samiedu.fi 

Minna Hallikainen
minna.hallikainen@esedu.fi

Edellinen |Seuraava| Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 19, toukokuu 2021
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus19

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä