Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on lasten koulunkäynnin tukeminen, hyvinvoinnin edistäminen, yhteistyön lisääminen ja ennaltaehkäisevä työ yhdessä vanhempien kanssa.

Koulullamme toimii oppilashuoltoryhmä, jonka vakituiset jäsenet ovat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi.
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuussa. Mikäli jokin asia vaatii pikaista kokoontumista esim. vanhempien tai luokanopettajan toivomuksesta, pyritään oppilashuoltoryhmä kokoamaan mahdollisimman nopeasti.