tutor-toiminta

Kuka on tutor ja mitä on tutorointi?

Tutor on opiskelija, joka vapaaehtoisesti auttaa ja tukee ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoita. Auttamisen tarkoittaa tutustuttamista lukioon, sen tapoihin, kouluyhteisöön ja uusiin kavereihin.

Tutor parantaa kommunikaatiota, ilmapiiriä ja kouluturvallisuutta lukion sisällä. Tutor näkee ja kuulee enemmän kuin opettajat ja pystyy tarvittaessa otaamaan yhteyttä ryhmänohjaajaan, opettajaan tai muuhun henkilökuntaan.

Tutorointi eli tutortoiminta tarkoittaa auttamista, tukemista, opastamista ohjaamista. Tutorointi on toimintaa, jossa kokeneemat opiskelijat ottavat vastuuta uusien opiskelijoiden ohjauksesta ja tukevat näin heidän opiskeluaan.

Tutoropas antaa vinkkejä ja neuvoja sekä tukee tutoria. Löytyy osoitteesta www.lukio.fi/tutor.

Tuutoreiden kalenteri

Maaliskuussa:
 • uusien tutorien valinta
 • kevään yhteishenkeä lisäävä osallistava opiskelijatapahtuma yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa
Huhtikuussa:
 • valmistellaan materiaalia ensimmäistä koulupäivää varten
 • ryhmäytymileikkien testailuja
 • tehtäviä omista vahvuuksista

Toukokuussa:
 • tutor-paitojen tilaus
 • käydään lävitse ensimmäinen koulupäivä ja sen työnjako

Elokuussa:
 • ensimmäisen koulupäivän ohjastus
 • ryhmäytymistapahtumat ykkösille
Syyskuussa:
 • Tutorit pitävät oppitunnin, jossa ryhmätytymisleikkejä ja annetaan vinkkejä opiskeluun ja koeviikkoon valmistautumiseen

 • suunnitellaan lukuvuoden tapahtumat
Lokakuussa:
 • tapahtuma
 • valmistellaan materiaalia oppilaitoksen esittelytapahtumiin

Marraskuussa:
 • tempaus
 • osallistutaan oppilaitoksen esittelyyn

Joulukuussa:
 • palautetta tutoreilta ja toiminnan kehittämissuunnitelmia

Tammikuussa:
 • tutorit markkinoivat toimintaansa
 • suunnitellaan tutorhakemuksen rakenne

Helmikuussa:

 • tutorien hakemukset
 • turorien valinta