7. PUHETAITOJEN SYVENTÄMINEN (ÄI7)

Keskeinen sisältö

Kurssilla puhutaan yksin ja yhdessä ryhmän päättämien painopistealueiden mukaisesti. Ryhmäviestinnän osa-alueita ovat neuvottelu, kokous, väittely ja paneelikeskustelu; yksilöviestinnässä osa-alueita ovat esiintyminen, nonverbaliikka, tilannepuhe, vaikuttava puhe ja asiapuhe. Kurssilla ei pidetä teoriakoetta, vaan opittua sovelletaan käytäntöön. Kurssilaisten on mahdollista suorittaa abivuonna valtakunnallinen puhvi-diplomi.