filosofia 1

Filosofia alkaa ihmettelystä!

Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista ja ihmisen toimintaa. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti, järkiperäisesti ja keskustellen. Filosofian opiskelu lukiossa tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehitystä ja edistää yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia, joita tarvitaan muuttuvassa ja monimutkaisessa yhteiskunnassa. Filosofian opetus edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofian peruskysymyksiin ei ole yksinkertaisia vastauksia, ja siksi on tärkeää oppia muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä sekä kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä.
Lukion filosofian opetuksen tavoitteena on:
  • hahmottaa filosofian ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja
  • osata jäsentää puhetta ja tekstiä käsitteellisesti sekä tunnistaa väitteitä ja niiden perusteluja
  • ymmärtää erilaisten filosofisten käsitysten perusteluja sekä pystyä keskustelemaan niistä johdonmukaisesti ja järkevästi
  • hallita yleissivistävät perustiedot sekä filosofian historiasta että nykysuuntauksista ja osata suhteuttaa niitä yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin
Lukion filosofia pitää sisällään kaksi pakollista kurssia:
FI1: Johdatus filosofiseen ajatteluun (käytössä oleva kirja Argumentti1 (Sanomapro))
FI2: Etiikka (käytössä oleva kirja Argumentti 2(Sanomapro))
Valtakunnalliset syventävät kurssit
FI3:Yhteiskuntafilosofia
FI4:Tieto, tiede ja todellisuus


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä