5.26 Työelämätaidot

5.26 Työelämätaidot

Työelämätaidot on Vetelin lukion oma oppiaine, jolla pyritään liittämään lukio-opiskelu lähemmäksi käytännön työelämää. Tavoitteena on, että jokainen lukion opiskelija opiskelisi lukio-opintojensa aikana ainakin yhden työelämätaitojen kurssin.

Arviointi

Työelämätaitojen kursseilla opiskelijan suoritusta arvioidaan opettajan suorittaman arvioinnin lisäksi käyttäen opiskelijan itsearviointia ja vertaisarviointia. Käytännönläheisillä kursseilla arvioinnin pääasiallisena kohteena ovat opiskelijan työskentelytaidot ja niiden kehittyminen. Kaikki kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

TAPAHTUMAKURSSI 1 (TY1)

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on oppia käytännön tekemisen avulla projektimaisessa työskentelyssä tarvittavia työelämätaitoja: yhteistyö- ja tiimityöskentelytaidot, vastuullisuus, tavoitteellisuus, organisointitaidot sekä neuvottelu- ja kokoustekniikka.

Sisältö ja toteutus:

Kurssin aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat lukuvuosisuunnitelmassa määritellyn tapahtuman. Kurssi hajautetaan lukuvuoden ajalle. Suunnittelu aloitetaan syyskuussa ja itse tapahtuma toteutetaan huhtikuussa. Opiskelijat itse vastaavat tapahtuman suunnittelusta sekä valmistelujen aikatauluttamisesta. Opettajat valvovat prosessin etenemistä sekä ohjaavat ja opastavat opiskelijoita tarpeen mukaan.

Tapahtuman toteuttamisen jälkeen opiskelijat arvioivat tapahtuman onnistumista sekä kerättyjen palautteiden että itse asetettujen tavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi itsearvioidaan omien projektityöskentelytaitojen kehittymistä sekä tiimien työskentelyn onnistumista.

Kurssille osallistuvat lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat.


TAPAHTUMAKURSSI 2 (TY2)

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on oppia käytännön tekemisen avulla projektimaisessa työskentelyssä tarvittavia työelämätaitoja: yhteistyö- ja tiimityöskentelytaidot, vastuullisuus, tavoitteellisuus, organisointitaidot sekä neuvottelu- ja kokoustekniikka.

Sisältö ja toteutus:

Kurssin aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat valitsemalleen kohderyhmälle yhden päivän tapahtuman. Myös tapahtuman teeman opiskelijat päättävät itse.

Kurssi hajautetaan lukuvuoden ajalle. Suunnittelu aloitetaan syyskuussa ja itse tapahtuma toteutetaan huhtikuussa. Opiskelijat itse vastaavat tapahtuman suunnittelusta sekä valmistelujen aikatauluttamisesta. Opettajat valvovat prosessin etenemistä sekä ohjaavat ja opastavat opiskelijoita tarpeen mukaan.

Tapahtuman toteuttamisen jälkeen opiskelijat arvioivat tapahtuman onnistumista sekä kerättyjen palautteiden että itse asetettujen tavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi itsearvioidaan omien projektityöskentelytaitojen kehittymistä sekä tiimien työskentelyn onnistumista.


PROJEKTI 1 (TY3)

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on oppia ja syventää projektityöskentelyssä tarvittavia taitoja ja valmiuksia sekä tutustua työelämään ja jonkin paikallisen yrityksen toimintaan.

Sisältö ja toteutus:

Kurssin aikana opiskelijat tekevät projektityön johonkin yritykseen. Projektin aihe, laajuus ja aikataulu määritellään yhteistyössä opiskelijan, yrityksen ja lukion kanssa.

PROJEKTI 2 (TY4)

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on oppia ja syventää projektityöskentelyssä tarvittavia taitoja ja valmiuksia sekä tutustua työelämään ja jonkin paikallisen yrityksen toimintaan.

Sisältö ja toteutus:

Kurssin aikana opiskelijat tekevät projektityön johonkin yritykseen. Projektin aihe, laajuus ja aikataulu määritellään yhteistyössä opiskelijan, yrityksen ja lukion kanssa.