5.25 Tietotekniikka

Tietotekniikka

Koulukohtaiset soveltavat kurssit


Tietotekniikan työpaja
Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kuvankäsittely, esitysgrafiikka.
Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista.

Internet ja kotisivut
Kurssilla opetellaan Internet-tietoverkon käyttöä ja perehdytään niihin palveluihin, joita verkosta löytyy. Kotisivujen tekemisen perusteet.
Harjoitustyönä tehdään omat kotisivut - mahdollisuuksien mukaan ulkopuoliselle yhteisöille tai yrityksille.


Ohjelmointi
Ohjelmoinnin perusteet
Harjoitustyö
Kurssi edellyttää kiinnostusta pitkäjänteiseen työskentelyyn.