3.6 Hyvät käytännöt

Vinkkejä yhteistyöhön

  • kummitoiminta
  • eri luokkien yhteiset tunnit ja toimintapäivät
  • koko koulun yhteiset tapahtumat ja juhlat
  • yhteinen välituntitoiminta
  • avoimien ovien päivät
  • vierailut lähiympäristöön mm. maatiloille, Taidekartanoon.....
  • tervehdyskäynnit lähiympäristöön perinteen sirtämisen merkeissä mm. Luciat, heikinkellojen soitto...