1. Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma

Vetelin esiopetussuunnitelman laatiminen

Esiopetussuunnitelma on laadittu sähköiseen muotoon Peda.net- ympäristöön, koska ajatuksena on, että suunnitelma on päivittyvä ja täydentyvä. Ohjaavaa tekstiä täydentävät arjessa kehitellyt ja hyväksi havaitut käytännöt.

Vetelin esiopetussuunnitelma on kunnan esiopetusluokkien yhteinen. Koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa jokainen esiopetusryhmä tarkentaa omia suunnitelmiaan.

Esiopetussuunnitelma on laadittu esiopettajien kesken ja suunnitelmaa laadittaessa on oltu yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja erityisopetuksen kanssa. Seutukunnallisesti on keskusteltu esiopettajien kesken. Erityisesti esi- ja alkuopetus ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Sivistyslautakuntaa ja eri yhteistyötahoja sekä huoltajia ja oppilaita on kuultu suunnitelmaa laadittaessa.

Vetelin esiopetussuunnitelma on laadittu suomeksi.

Syksyllä esiopetuksen alkaessa esiopettajat tiedottavat esiopetussuunnitelmasta ja tarkemmista koulukohtaisista lukuvuosisuunnitelmista huoltajille.

Esiopetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään tarpeen mukaan. Esiopetuksen henkilöstö vastaa opetussuunnitelman päivittämisestä. Lapsilta ja vanhemmilta voidaan pyytää arvioita ja ehdotuksia sen kehittämiseen.

Vetelin paikallisen esiopetussuunnitelman laadintaa ovat ohjanneet seuraavat asiakirjat:

  • varhaiskasvatuksen suunnitelma
  • perusopetuksen opetussuunnitelma
  • iltapäiväkerhon suunnitelma


Vetelin kunnan opetussuunnitelman rakenne

Vetelin kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman rakenne on seuraava:

-Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet
-Vetelin paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut
-Koulujen lukuvuosisuunnitelmat (esiopetus ja luokat 1-6)
-Liitteet

Vetelin esiopetussuunnitelman rakenteellinen lukuohje

Vetelin esiopetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita rakenteeltaan ja käsittelyjärjestykseltään. Esiopetussuunnitelmassa ei toisteta esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kirjattuja asioita. Paikalliset tarkennukset löytyvät kohdista –paikallisesti päätettävät asiat, mikäli sellaisia on tehty kyseiseen asiaan liittyen. Esiopetuksen hyviä käytäntöjä on kirjattu joihinkin lukuihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä