3.5 Esioppilaan koulupolku Vetelissä

Esioppilaan koulupolku Vetelissä

KOULUPOLUN
VAIHE JA
AJANKOHTA
TOIMINTA TAVOITTEET TOIMIJAT MUUTA

E
S
K
A
R
I
I
N

T
U
L
E
V
A
T


helmikuu


Ilmottautuminen
esiopetukseen ja
iltapäivätoimintaan
vastuu:
koulutoimisto

yhteistyötahot:
lapsen huoltajat
helmikuuHakeminen
päivähoitoon
vastuu:
lapsen huoltaja
huhti-toukokuu TiedonsiirtopalaveriOpetuksen järjestämisen kannalta tarpeellisen tiedon siirtäminen
tulevasta esikoululaisesta
esiopettajalle sekä
erityisen tuen tarvitsijoiden
kartoittaminen
vastuu:
elto

yhteistyötahot mm.:
 • esikoulunopettaja
 • erityisopettaja
 • lastenneuvolan th
 • päivähoito
 • puheterapeutti
 • kuraattori


Päivä-
hoidosta
esiopetukseen
-tiedonsiirto-
lomake +
muut
lausunnot
huhti-toukokuu Tarvittaessa lapsikohtaiset palaverit Tukitoimenpiteiden suunnittelu vastuu:
elto

yhteistyötahot:
 • esikoulunopettaja
 • erityisopettaja
 • lapsen huoltajat
huhti-toukokuuEsiopetukseen
tutustuminen
Turvallisen ja
myönteisen
ilmapiirin
luominen
esikoulun
aloittavalle
vastuu:
esiopettaja

yhteistyötahot:
 • päivähoito
 • lasten huoltajat
Kutsu
tutustumis-
päivään
Esiopetus alkaa
E
S
K
A
R
I

V
U
O
S
I
alkusyksy Oppilastieto-
lomakkeen täyttö ja
tarkastus
Lapsen tietojen tarkistaminen vastuu:
esiopettaja

yhteistyötahot:
lapsen huoltajat
alkusyksy Mahdolliset
oppimisvalmius-
kartoitukset
Lapsen vahvuuksien ja
kehitettävien
alueiden
kartoittaminen,
minkä perusteella ohjausta ja opetusta yksilöllistetään tarvittaessa
vastuu:
esi-ja erityisopettaja

yhteistyötahot:
lapsen huoltajat
syys-lokakuu Vanhempainvartit
ja -illat
Tutustuminen esiopetukseen ja kouluun

Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
vastuu:
esiopettaja

yhteistyötahot:
 • lasten huoltajat
 • koulun muu henkilökunta


6-vuotiaana Terveystarkastus neuvolassa Terveydentilan kartoitus vastuu:
lastenneuvolan th

yhteistyötahot:
lapsen huoltajat
tammikuu Kouluvalmiuden ryhmätutkimus Kouluvalmiuksien arviointi sekä tarvittavien tukitoimenpiteiden suunnittelu vastuu:
erityisopettaja

yhteistyötahot:
 • esiopettaja
 • luokanopettaja
 • lapsen huoltajat
 • perheneuvola
Lupakysely
huoltajilta
helmi-maaliskuu Tuen tarvitsijoiden palaverit Tukitoimenpiteiden jatkuvuuden suunnittelu vastuu:
esiopettaja

yhteistyötahot:
 • terapeutit
 • erityisopettaja
 • luokanopettaja
 • lapsen huoltajat
 • kuraattori
kevätlukukaudella Oppimisvalmiuskartoitukset tarvittaessa Oppimisvalmiuksien kartoittaminen vastuu:
 • esiopettaja
 • erityisopettaja
yhteistyö:
 • perheneuvola
 • psykologi
 • lapsen huoltajat
kevätlukukaudella Vanhempainvartit, jossa myös lapsi mukana Yhteistyö lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa vastuu:
esiopettaja

yhteistyötahot:
lapsi ja
lapsen huoltajat
 • Eskarista ekaluokalle -lomake
 • Kantele -malli (oppimisen seurantalomake)
huhti-toukokuu Tiedonsiirto eskarista ekaluokalle Opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellisen tiedon siirtäminen vastuu:
esiopettaja

yhteistyötahot:
 • luokanopettaja
 • kouluth
 • kuraattori
 • erityisopettaja


Eskarista ekaluokalle -tiedonsiirtolomake
huhti-toukokuu Vierailu tulevaan ekaluokkaan Tutustuminen uuteen luokkaan ja tulevaan opettajaan vastuu:
 • luokanopettaja
 • esiopettaja
kesäkuu Ensimmäisen luokan laaja terveystarkastus ja terveyskysely vanhemille Kokonaisvaltainen terveydentilan kartoitus vastuu:
 • kouluth
 • koululääkäri
yhteistyötahot:
lapsen huoltajat

Käytettäviä testejä mm.:
 • artikulaatiotesti
 • Piaget´n lukumäärän säilyvyystesti
 • KPT (kontrolloitu piirrostarkkailu)
 • MaKeKo (Matematiikan keskeisten käsitteiden diagnoosi)
 • oppikirjojen testit
 • kouluvalmiuden ryhmätutkimus