Tukiopetus

Tukiopetus

Tukiopetusta voidaan antaa oppilaalle, joka sairaudesta johtuvan poissaolon tai jonkin muun seikan vuoksi on jäänyt jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksesta tulee oppilaan sopia ko. aineenopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa, tai myös opettajat voivat suositella oppilaalle tukiopetusta. Tukiopetusta ei anneta aiheettoman tai luvanvaraisen poissaolon esim. lomamatkan vuoksi