Oppilaan rankaiseminen

Oppilaan rankaiseminen

Oppilaita pyritään keskustelemalla ohjaamaan sääntöjen mukaiseen käyttäytymiseen ja toimintaan. Jokainen oppilas on sitoutunut noudattamaan koulun sääntöjä.

Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään koulupäivän jälkeen tekemään unohtuneita tai laiminlyötyjä kotitehtäviä. Tämä on tehokas keino, mutta kuljetusoppilaiden kohdalla vaatii järjestelyjä ja yhteistyötä huoltajien kanssa.

Oppilaan rikkoessa koulun sääntöjä hänelle voidaan määrätä kasvatuskeskustelu tai enintään kahden tunnin jälki-istunto. Tästä ilmoitetaan kotiin puhelimitse soittamalla tai tekstiviestillä. Huoltajan tulee kuitata tapahtuma Wilmassa.

Mikäli oppilaan käytöksessä ei tapahdu muutosta parempaan, on seurauksena kirjallinen varoitus. Tarvittaessa huoltaja kutsutaan koululle keskustelemaan asiasta.

Oppitunnilta poistamiset kirjataan ja kolmannesta poistamiskerrasta seuraa kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto.