Nuorille vaarallisten töiden tekeminen perusopetuksessa

ILMOITUS NUORILLE VAARALLISTEN TÖIDEN TEKEMISESTÄ PERUSOPETUKSESSA

Valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetuksen 2 §:ssä säädetään koulutukseen liittyvästä työstä. Perusopetuksessa asetus koskee varsinkin käsityön opetuksessa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä sekä fysiikan, kemian, biologian, kuvataiteen ja kotitalouden käytännön harjoitustöissä käytettäviä aineita ja valmisteita sekä työkaluja ja sähköisiä laitteita. Asetuksessa säädetään oppivelvollisen huoltajalle tehtävästä ilmoituksesta. Lisää tietoa saa osoitteesta www.tyosuojelu.fi.