TET -jaksot (työelämään tutustuttamisjaksot)

TET

Työelämään tutustuminen eli TET on osa koulun opetussuunnitelmaa.

Kuluvana lukuvuonna TET ajoittuu seuraavasti:
- 15.10. - 19.10.2018 (viikko 42) 9. luokat
- 25.2. - 1.3.2019 (viikko 9) 8. luokat
- 23.11.2018 (TET- päivä) 7. luokka

TET – jakson tavoitteena on työelämätietouden lisääminen, uravalinnan selkiyttäminen, itsetuntemuksen vahvistaminen ja uravalintaan liittyvän päätöksenteon helpottaminen.

Jokainen oppilas hankkii työpaikan itse. Vinkkejä työpaikoista löytyy esimerkiksi puhelinluettelosta tai internetistä. Oppilaat hakeutuvat TET - jaksoilla eri työpaikkoihin. Seitsemäsluokkalaisilla on mahdollisuus tutustua työelämään yhden päivän ajan. Oppilas voi olla huoltajan tai lähisukulaisen mukana tämän työpaikalla.

Tarvittaessa opinto-ohjaaja auttaa paikan hankkimisessa, mutta hän ei varsinaisesti hanki paikkaa oppilaan puolesta. Näin oppilas saa kokemusta työnhausta.

TET – jaksolla noudatetaan koulun sääntöjä ja määräyksiä. Päivittäinen työaika on ruokataukoineen kuusi (6) tuntia klo 9.00 - 15.00 välisenä aikana. Työpaikan vastuuhenkilö ja oppilas voivat sopia myös toisenlaisista työajoista. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan vaan koululaisena tutustumassa työelämään.

Matkat työpaikalle tapahtuvat normaalien koulukyyditysten mukana. Jos TET- paikka on kotipaikkakunnan ulkopuolella, oppilas kustantaa matkat itse.

Oppilaat ruokailevat yleensä koululla. Ne oppilaat, jotka eivät voi ruokailla koululla, käyttävät työnantajan tarjoamia ruokailupalveluja tai järjestävät ruokailunsa itse.

Oppilaat kuuluvat TET – jakson aikana koulun tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutusturva koskee työssäoloaikaa sekä välittömiä työmatkoja suoraan kotoa työpaikalle ja takaisin. Mikäli oppilas työpaikalla aiheuttaa tahallaan tai huolimattomuudellaan vahinkoa, hän on vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen.

Työpaikalla tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka vastaa tutustumisjaksoa ja oppilasta koskevista asioista työhön tutustumisen aikana. Hän opastaa ja neuvoo työssä ja turvallisuuskysymyksissä sekä perehdyttää sääntöihin ja ohjeisiin. Koulun yhteyshenkilö on opinto-ohjaaja. Oppilaan tulee ilmoittaa poissaolostaan välittömästi työnantajan nimeämälle yhdyshenkilölle sekä koululle. Kun oppilas saa tiedon TET–paikastaan, hän saa samalla ohjeet ilmoittautumisestaan, ruokailustaan ja pukeutumisestaan. Annettuja ohjeita on syytä noudattaa. Tutustumisjaksolla noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia työturvallisuusmääräyksiä.

Työnantaja antaa kirjallisen arvion oppilaasta jakson lopussa.

TET - toiminnalla on suuri merkitys nuoren uravalintaan. Toivottavasti asiaan perehdytään myös kotona yhtä vakavasti kuin koulussa. Oppilaille on jaettu TET – raporttivihko, johon hän raportoi TET - jaksosta. Olisi hyvä, jos myös huoltajat perehtyisivät vihkoon. Oppilas palauttaa TET - aineiston täytettynä opinto-ohjaajalle seuraavalla opinto-ohjaustunnilla TET:n jälkeen.