RUB6

Viesti ja vaikuta puhuen (RUB6)

Syventävä kurssi. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Painotetaan kielen suullista tuottamista, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Harjoitellaan myös valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Kurssin lopuksi pidetään Opetushallituksen laatima suullinen koe.