RUB7

Kestävä elämäntapa (RUB7)

Syventävä kurssi. Syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Aiheita käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet. Kurssilla kerrataan kielioppia ylioppilaskirjoituksia varten.