RUB4

Monenlaiset elinympäristömme (RUB4)

Pakollinen kurssi. Kurssin aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö ja ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta. Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista.