Oppilashuollon toimijoiden esittelyä

Kuka, mitä, missä ja milloin....

Oppilashuollon toimijoiden esittely
Kuraattori Eija Mansikka

- p. 044 7328 246, tavoitettavissa klo 9-15, myös Whatsapp.
Oppilas tai vanhemmat voivat olla yhteydessä koulukuraattoriin, jos huolta ilmenee koulussa, kotona tai vapaa-aikana. Koulukuraattorin perustehtäviin kuuluu oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen, linkkinä toimiminen kodin ja koulun väliselle yhteistyölle sekä yhteistyössä toimiminen oppilaan ja mahdollisen tuki-/viranomaisverkoston kanssa (mm. terveydenhuolto, lastensuojelu ja perheneuvola).

Psykologi Santeri Heinonen

- p. 044 4575201

Koulupsykologi auttaa oppilaita ja heidän perheitään pääasiassa kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Koulupsykologi tapaa oppilaita yksilökäynneillä tai yhdessä vanhempien kanssa, tekee psykologisia tutkimuksia ja arviointeja oppimisvaikeuksien ja tunne-elämän ongelmien selvittelyssä ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa.


Koulupsyykkari Tuomas Holmi

- p. 044 5171015, myös Whatsapp.
- Instagram: @psyykkarituomas
- Snapchat: psyykkarituomas
- Facebook: Koulupsyykkari Tuomas

Koulupsyykkari on matalan kynnyksen tuki oppilaille kaikissa eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Oppilas tai vanhemmat voivat olla yhteydessä koulupsyykkariin oppilaan mielialan tai psyykkisen voinnin aiheuttaessa huolta kotona tai koulussa. Koulupsyykkari tapaa oppilaita yksilökäynneillä tai tarvittaessa yhdessä vanhempien sekä muiden toimijoiden kanssa, tarvittaessa myös kotona. Tarvittaessa koulupsyykkari ohjaa oppilaan eteenpäin ja toimii tukena tässä. Koulupsyykkariin voi olla yhteydessä puhelimitse, sosiaalisen median tai wilman kautta.