Makuraati

Makuraati

Makuraadin tavoitteena on oppilaiden, henkilökunnan ja ruokahuollon vuoropuhelun kehittäminen. Makuraati kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Siihen kuuluu edustajia oppilaista, henkilökunnasta, huoltajista (käytännössä vanhempainyhdistys Isoremmi nimeää joukostaan edustajan) ja ruokahuollon toimijoista. Tarkoituksena on keskustella monenlaisista kouluruokailuun liittyvistä asioista ja viedä tarpeellisiksi katsomiamme asioita käytäntöön.