Koulutukset

Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen koulutus 6.3.2020 - Marjaana Gyekye & Nina Thurin

6.3.2020 saimme jälleen innostavat ja asiantuntevat Marjaana Gyekyen (varhaiskasvatuksen S2-opettaja, Helsinki) ja Nina Thurinin (varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuurikoordinaattori, Vantaa) Raumalle kouluttamaan varhaiskasvatuksen väkeä, tällä kertaa kahden puolen päivän koulutuksen muodossa.

Koulutuksessa kuultiin pohdintaa kielistä, kulttuureista ja katsomuksista osana varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä, varhaiskasvatuksen kielitietoisen toiminnan arvioinnista perusteasiakirjojen (OPH) mukaan sekä lapsen oman äidinkielen merkityksestä kokonaiskielitaidon näkökulmasta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä huoltajien kanssa. Kouluttajilta kuultiin avauksia oman työotteen kehittämiseen kielitietoisen oppimisympäristön, lapsen kieliympäristön ja suomen kielen oppimisen arvioimiseksi.

Koulutuksen innostamina tilasimme Rauman jokaiselle päiväkodille ja esiopetusyksikölle OPH:n julkaisemat Varhaiskasvatuksen kuvasanastot!

Suomen oppimista tukevia materiaaleja ja työtapoja -työpaja 22. ja 23.1.2020

Projektityöntekijä Anni Ratilaisen järjestämät tammikuun 2020 työpajat: Suomen oppimista tukevia materiaaleja ja työtapoja. Työpajoissa käytiin läpi taustaa ja perusteluita kielenopetuksen materiaalien ja työtapojen valinnalle sekä tutustuttiin niihin aihealueittain: arjen muokkaaminen kielenoppijalle sopivaksi, suomen kielen tukeminen kielenoppimisen alkuvaiheessa, kielitaidon rikastuttaminen ja lapsen kotikielen tukeminen.

Kieli- ja kulttuuritietoisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 10. ja 11.1.2019

Projektityöntekijä Noora Rantasen järjestämät tammikuun 2019 työpajat, joissa aiheena olivat kielitietoinen varhaiskasvatus ja S2-opetus varhaiskasvatuksessa, opetusmateriaalit ja tuokioideat sekä monikielinen varhaiskasvatus: vinkkejä monikielisyyden ja lapsen oman äidinkielen tukemiseen.

Varhaiskasvatuksen koulutuksia

-----

Marjaana Gyekyen ja Nina Thurinin vierailukoulutus Raumalla pe 6.3.2020
Klo 8:30-11:45 ja klo 12:45-16:00 (kaksi samansisältöistä)

"Koulutuksessa käsitellään kieliä, kulttuureja ja katsomuksia varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä, kuullaan varhaiskasvatuksen kielitietoisen toiminnan arvioinnista perusteasiakirjojen (OPH) mukaan sekä tarkastellaan lapsen oman äidinkielen merkitystä kokonaiskielitaidon näkökulmasta. Koulutuksessa kuullaan arvioinnista oman työotteen kehittämisen kielitietoisen oppimisympäristön, lapsen kieliympäristön ja suomen kielen oppimisen näkökulmista."


-----


Suomen oppimista tukevia materiaaleja ja työtapoja -työpajat

Varhaiskasvattajille 22.1.2020 klo 13-15
Esiopetuksen työntekijöille 23.1.2020 klo 13-15
Käydään läpi taustaa ja perusteluita kielenoppimista tukevien materiaalien ja työtapojen valinnalle sekä tutustutaan niihin käytännössä. Kokeillaan pelejä, leikkejä ja materiaaleja pienryhmissä sekä suunnitellaan toimintaa oman ryhmän tarpeisiin.

-----

Syksyn 2019 S2-aloitusinfot 
Esiopettajille 11.9.2019 klo 14:00-15:30
Varhaiskasvatuksen opettajille 18.9. ja 19.9.2019 klo 13:00-14:30 (kaksi samansisältöistä)
Tutustutaan kieli- ja kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen sekä lapsen suomen kielen oppimisen etenemiseen, seurantaan ja tukemiseen.

-----

Lukulumo-koulutukset kirjastolla ke 10.4.2019
Lyhyitä perehdytyksiä Lukulumo-äänikirjojen käyttään ja ideoita monikieliseen kirjallisuuspedagogiikkaan
ke 10.4. klo 11.30-12.15 ja 12.45-13.30 (kaksi samansisältöistä)

-----

Marjaana Gyekyen ja Nina Thurinin vierailukoulutus Raumalla to 14.3.2019. (9-15):

Kieli- ja kulttuuritietoisuus sekä suomi toisena kielenä (S2) -opetus varhaiskasvatuksessa - Mihin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ja Esiopetussuunnitelman perusteet 2014 velvoittavat? 

"Avauksia kieli- ja kulttuuritietoisesta toiminnasta perusteasiakirjojen mukaan. Aineksia oman työotteen kehittämiseen. Tietoa alle kouluikäisten suomi toisena kielenä -oppimisesta, opetuksen tavoitteista, oman äidinkielen tukemisesta. Ideoita kieli-ja kulttuuritietoisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja arviointiin."

-----

Kielitietoisuus ja S2-opetus varhaiskasvatuksessa -työpajat

ke 9.1.2019 klo 12.30-15.30
to 10.1.2019 klo 12.30-15.30 (kaksi samansisältöistä)
Käydään läpi kielitietoisen varhaiskasvatuksen periaatteita, tutustutaan käytännössä S2-materiaaleihin ja toimintatapoihin, jaetaan ideoita ja omia hyviä käytänteitä.

Kohderyhmä: kaikki varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijät; myös alkuopetuksen opettajat

-----

Liitteet:

Lukulumo-koulutukset 10.4.
Koulutus 14.3

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä