Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen S2

Ol niingon gotonas - Kieli- ja kulttuuritietoisuus Rauman varhaiskasvatuksessa -käsikirja

Kotoutumishankkeen yhteydessä hankkeen työntekijät Anni Ratilainen ja Noora Rantanen päivittivät Rauman varhaiskasvatuksen Ol niingon gotonas -käsikirjan. Käsikirja sisältää paljon ajankohtaista tietoa maahanmuuttajaperheiden kohtaamisesta ja alle kouluikäisten lasten kielenoppimisen tukemisesta sekä paljon konkreettisia vinkkejä, ideoita ja materiaalia kielitietoisen varhaiskasvatuksen arkeen.

Konsultoiva S2-opettaja ja projektityöntekijä

Kotouttamishankkeen aikana on pilotoitu varhaiskasvatuksen konsultoivan S2-opettajan työnkuvaa. Toimintakautena 2018-2019 hankkeen koordinaattorina ja konsultoivana S2-opettajana työskenteli Noora Rantanen ja toimintakautena 2019-2020 Anni Ratilainen. Sekä Nooran että Annin työpanokset olivat osa kotoutumisen kehittämishanketta.

Hankkeen aikana S2-opettajan työpanos koettiin tärkeäksi ja hyödylliseksi, ja hankkeen myötä varhaiskasvatukseen saatiinkiin oma S2-opettaja: elokuusta 2020 alkaen varhaiskasvastuksessa työskentelee pysyvästi konsultoiva S2-opettaja. Pilotoinnin aikana S2-opettajan työnkuva muotoutui seuraavanlaiseksi.

Varhaiskasvatuksessa konsultoivan S2-opettajan työnkuvaan kuuluu:

 • suomen kielen opetuksen ja kielitietoisten työtapojen kehittäminen: suunnittelu ja koordinointi
 • säännöllisen S2-opetuksen järjestäminen lukuvuoden aikana yhteistyössä ryhmien omien opettajien kanssa etenkin niissä ryhmissä, joissa monikielisiä lapsia on enemmän
 • kielenopetukseen liittyvissä toimintatavoissa ja käytännöissä konsultoiminen sekä tilattavien opetusmateriaalien suunnittelu
 • kielitaitotason kartoitukseen ja arviointiin sekä vasukeskusteluihin osallistuminen
 • eskareiden koulusiirtymissä konsultoiminen tarvittaessa sekä tiedonsiirto S2-opetuksen tarpeesta yms. kouluihin
 • Ol niingon gotonas - Kieli- ja kulttuuritietoisuus Rauman varhaiskasvatuksessa -käsikirjan päivittäminen
 • yhteistyö koulun S2-opettajien, konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja maahanmuuton parissa työskentelevien kanssa
 • koulutusten ja työpajojen järjestäminen sekä koulutuksista tiedottaminen
Konsultoivaan S2-opettajaan voit olla yhteydessä, jos...
 • kaipaat apua tai neuvoja missä tahansa edellä mainituista asioista, tukea palavereihin, opetukseen tms.
 • olet epävarma ryhmäsi lapsen kielitaidosta tai sen edistymisestä
 • sinulla on toiveita tulevista koulutuksista, työpajoista tai materiaalihankinnoista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä