S2-oppilaiden tukeminen perusopetuksessa

Fysiikan, kemian, historian ja yhteiskuntaopin tukimateriaaleja 7.-9.-luokille

Eri vuosiluokkien ydinsisältöjä fysiikassa, kemiassa, historiassa ja yhteiskuntaopissa käsitekarttoina
Tekijät: Noora Rantanen, Susanna Santala, Katja Renko, Eija Luhtala

- Tulosta käsitekartta ja täydennä omilla muistiinpanoilla; käytä tarkistuslistana opiskellessasi ja kokeeseen kerratessasi

Tukimateriaalit:
- 7. luokan kemia, kokeellinen luonnontiede
- 8. luokan kemia, metallit
- 8. luokan kemia, yhdisteet
- 9. luokan kemia, orgaaninen kemia (kokonaisuus)
- osat 1-2, orgaaninen kemia sekä ravintoaineet
-7. luokan historia
-8. luokan historia
-9. luokan yhteiskuntaoppi (sinä ja yhteiskunta, oikeustieto, taloustieto ja valtio-oppi)

-Fysiikka-mindmap (mitä on fysiikka?)
-Fysiikka: sähkö
-Fysiikka: lämpö
-Fysiikka: värähdys- ja aaltoliike
-Fysiikka: liike, voima ja energia

-Excel-käsitelistat fysiikkaan sekä eri luokka-asteiden kemiaan -> tärkeimmät käsitteet

Koulutukset

14.3.2019 Marjaana Gyekyen ja Nina Thurinin koulutus kieli- ja kulttuuritietoisuudesta varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen näkökulmasta. Teoriatietoa ja konkreettisia työkaluja omaan opetustyöhön.

19.1.2019 Kiia Kuusennon ja Noora Rantasen koulutus Kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen. Aiheena kulttuuri, kieli- ja kulttuuritietoisuus sekä kielitietoiset työtavat ja arviointi.

3.1.2019 Noora Rantasen koulutus Maahanmuuttajatausteisten lasten tukeminen – Iltapäivätoiminnan ohjaajien ja koulunkäynninohjaajien koulutus. Koulutuksessa käsitellään maahanmuuttajien kotoutumisen ja kotouttamisen prosesseja sekä pohditaan, mitä koulunkäynninohjaajat ja iltapäivätoiminnan ohjaajat voivat tehdä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukemiseksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä