Solglimten

Närvarolista

Här är närvarolistan som ni kan skriva ut och fylla i de tider som ert barn är i behov av dagvård.
Samma lista finns även i pappersformat på dagis.
Lämna ifylld lista åt någon i personalen, gärna åt någon från den avdelning var ert barn är.