Snicknäs

KONTAKTUPPGIFTER

Snicknäs daghem

Sockenvägen 5
10520 Tenala

Administrativ daghemsföreståndare
Erika "Ika" Mannström
tel: 019 289 2691

e-post: erika.mannstrom@raseborg.fi

Närvarolista

Här är närvarolistan som ni kan skriva ut och fylla i de tider ert barn har behov av dagvård.
Samma lista finns även i pappersformat på dagis.
Lämna ifylld lista åt någon i personalen, gärna åt någon från den avdelning var ert barn är.